Illustrasjon: NCE Maritime CleanTech

Vil sikre norsk eksporteventyr med bybane til sjøs

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Pilotprosjektetet Urban Water Shuttle er utviklet av klyngebedrifter i NCE Maritime CleanTech, og går ut på å bygge en elektrisk hurtigbåt for å gjøre kollektivtransporten til sjøs mer effektiv og miljøvennlig.

- Det er et svar på byers økende behov for mer effektiv kollektivtransport, for eksempel Bergen og Oslo. Prosjektet har et stort internasjonalt potensiale. Det er jo mange storbyer i verden som ligger ved sjøen, forklarer kommunikasjonsansvarlig Håvard Tvedte i NCE Maritime CleanTech til skipsrevyen.no.

Det har vært utarbeidet et forprosjekt på Oslofjorden der en skulle se på hvordan en kunne igangsette en rute som kunne gå lenger ut og innlemme nye områder i Oslos arbeidsmarked på en mer effektiv måte enn i dag. Løsningen var et energieffektivt hurtiggående fartøy med nullutslippsenergi.

Video: Se video av Urban Water Shuttle her

- Vi kan være først i verden og sikre et norsk eksporteventyr ved å få det i gang her. Vi har konseptet, vi har lyst at det skal være norskutviklet og at vårt klyngemiljø skal få æren av å sjøsette det første, men vi må jobbe med å finne hele finansieringsbildet, sier Tvedte.

- Fartøyet kan bygges i små og større versjoner som kan ta opp mot 200 passasjerer. Det er basert på elektrisk framdrift med batterilagring av energi. Nullutslipp er hovedpoenget her, legger han til. 

Illustrasjon: NCE Maritime CleanTech

Fartøyet skal bygges i aluminium fordi det er et lett materiale som dermed er energieffektivt og har lave vedlikeholdskostnader. Nå jobbes det med å få prosjektet fullfinansiert. Og det er, ifølge Tvedte, et stort ønske om å få realisert prosjektet som et slags pionerprosjekt på kollektivtransporten til sjøs.

Åpner lommeboken

Bergen Kommune bevilget nylig tre millioner til prosjektet. Pilotmidler Hege Økland, daglig leder i NCE  Maritime CleanTech, forteller er høyt verdsatt.

- Vi er svært glade for at Bergen kommune løyver slike pilotmidler. Nå er finansieringen i gang, og en realisering av Urban Water Shuttle nærmer seg. Det er viktig at det offentlige er med og garanterer pilotkostnader, den risikoen er for stor for bedriftene selv i dag. I drift på norske fjorder blir Urban Water Shuttle et flott utstillingsvindu for maritim miljøteknologi med stort eksportpotensiale. I maritim næring er Norge allerede en verdensledende aktør. Denne posisjonen kan vi nå sikre oss også for fremtiden.

- Fartøyet kan komme i ulike versjoner alt etter hvor den skal passe inn. Første versjon ser vi trolig der det finnes politiske beslutninger og et samband som den kan gå inn i. Det har vært snakket om ferjesambandet Askøy-Bergen. Nesodden ser og på sine muligheter, sier Tvedte og understreker at dette er pågående prosesser.

Hvem bygger skuta?

Så snart kapitalen er i boks, kan byggeprosessen starte. Hvem som bygger skuta, sier sagaen ingenting om foreløpig, men Fjellstrand kan være en potensiell aktør.

Les også: Skipsrevyens omtale av M/S "Ampere"

- Fjellstrand er med i klyngen og har hatt en sentral rolle i dette prosjektet. De er vant til å være tidlig ute på nye teknologier. De bygget "Ampere" i sin tid, og de bygger nå verdens første kommersielle, førerløse fartøy, sier Tvedte avslutningsvis.