Finansbyråd Dag Inge Ulstein ønsker at Bergen skal ligge i front innen miljøvennlige cruisehavner. Foto: Andrea Bærland

Etterlyser internasjonal rød tråd

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Finansbyråd Dag Inge Ulstein åpnet historiens aller første Green Port Day med å ønske velkommen til Bergen - inngangsporten til de norske fjorder og byen som ønsker å ligge i forkant når skipsfarten seiler inn i det grønne skiftet. 

Til Green Port Day inviterte arrangørene Bergen Maritime og Bergen og Omland Havnevesen aktører fra hele verden for erfaring - og ideutveksling rundt hvordan cruisehavnene kan få en grønnere profil.

Landstrøm til cruiseskip er en kostbar investering, og høna eller egget-problematikken er tilstede. Hvem skal ta det første skrittet mot tilpassning, rederne eller havnene?

- Internasjonal rød tråd

Representanter fra det spanske samferdselsdepartementet, og havnene i Seattle og Hamburg var også tilstede for å dele sine erfaringer og visjoner for ulike miljøtiltak.

Manfred Lebmeier, miljøsjef i Hamburg Havn— som de siste ti årene har operert med to landstrømsanlegg for cruiseskip —  understreket at et viktig skritt i riktig retning var å slutte å tenke på enkeltstående innovasjonsprosjekter og heller fokusere på å utvikle en internasjonal standard.

- Jeg er enig i Lebmeiers tankegang om å gå fra innovasjon til standard. Vi må tenke en rød tråd, ikke bare lokalt og nasjonalt, men internasjonalt, derfor er disse møteplassene så viktige. Det er spennende å høre om hvilke prosjekter som er på gang i andre land, sier Dag Inge Ulstein til Skipsrevyen.

For kostbart uten statlig støtte

DNV GL har vurdert kostnadene for ulike havner dersom de skulle tilby landstrøm til cruiseskip. For Skolten i Bergen vil et landstrømtilbud uten reduksjon i skatter og avgifter knyttet til strømnettet koste om lag 18 millioner euro. Med statlig støtte og reduksjon i nettkostnader kunne investeringene reduseres til omtrent 4 millioner euro.

- Å investere i landstrøm til cruise blir for kostbart uten økonomiske støtteordninger, sier Tor Aarseth i DNV GL. Foto: Andrea Bærland

Dermed anses en miljøindeksering og eventuelt reduksjon i anløpsavgiftene som det mest realistiske første steget mot lavere utslipp fra cruiseskip.

- Det er synd at Enovas kriterier for støtte til landstrøm er utformet slik at landstrøm for cruiseskip ikke kvalifiserer. Dermed må vi finne annen finansiering, kommenterer Bergens finansbyråd til Skipsrevyen. 

15 norske havner samarbeider i disse dager om å utarbeide en miljøindeks hvor skipene selv skal kunne deklarere hvilke miljøtiltak de har om bord og eventuelt få en reduksjon i anløpsavgiften. Denne løsningen fordrer også at havnene har adgang til å inspisere skipene når de ligger til kai.

- Håpet er å få på plass en indeks fortest mulig, og gjerne med en app hvor skipene kan registrere anløpene , opplyste Tor Aarseth om tidsperspektivet på miljøindeksen.