MT6022

Marin Teknikk vinner kontrakt i USA

Marin Teknikk har inngått kontrakt om leveranse av design- og engineering til et ”Subsea Support and Construction”-skip pluss opsjon for ett skip til, for Oceaneering International Inc i Houston, Texas. Skipet skal bygges ved skipsverftet BAE Systems, Mobile, Alabama,?og er en videreutvikling av ett design fra Marin Teknikk med benevnelse MT6022.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Designen er tilpasset reders krav, og er en videreføring av erfaringer fra en serie med MT6022 design det er blitt bygget flere av til både norske og utenlandske redere de siste syv årene. Det nye skipet har en lengde på 107,6 meter og en bredde på 22 meter.
Den er utrustet med en 250T kran, modul håndteringstårn samt to ROVer.

Alt utstyr skal kunne operere ned til 4000 meters havdyp, noe som er 1000 meter mer enn det som har vært vanlig for slike skipstyper.

Innredningen er for 110 personer og designet er i henhold til de siste regler, både når det gjelder stabilitet, sikkerhet og utslipp av forurensing til det ytre miljø. Her nevnes spesielt SPS koden/regelverket som blant annet innebærer de siste kravene for skadestabilitet. Med dette regelverket på plass, kan skipet arbeide i alle områder i verden der det i dag drives leting eller utvinning av olje og gas.

Målbevisst arbeid

Den nye kontrakten er et resultat av ett målbevisst arbeid mot markedet i USA over flere år. – Rederiet har sett at våre skipsdesign har markert seg positivt både i Mexico Gulfen og andre havområder hvor Oceanering også opererer skip.
Det har vært et meget interessant arbeid, der vi har fått innsyn i rederiets tankegang vedrørende drift av slik tonnasje. Vi er særdeles glade for å kunne signere denne kontrakten, uttaler Marin Teknikk i en pressemelding.

Skipet skal operere i den amerikanske delen av Den meksikanske gulf og må derfor bygges i USA.

Marin Teknikk er godt fornøyd med kontrakten. – Det amerikanske markedet har historisk sett har vært vanskelig for andre enn nasjonale aktører. I anbudsfasen har vi vært i konkurranse med både norske og utenlandske skipsdesignere. Flere norske utstyrsleverandører er inne med leveranser til prosjektet, opplyser Marin Teknikk.