Det var meget stor interesse for dagens ZERO-konferanse om nullutslipps/lavutslipps ferger. Her er Marius Gjerset, Zero, flankert av Odd Moen, Siemens (til v) og Arnljot Kristiansen, Gas & Diesel Power. Moen snakket om batteridrift på seminaret, mens Kristiansen konsentrerte seg om de positive resultatene av bruk av biodiesel på de eksisterende Mitsubishi-motorene i dagens norske fergeflåte. I begge alternativene er miljøeffektene betydelige. Foto: Asle Strønen

Nå kommer de utslippsfrie fylkesfergene!

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hele ferge-Norge er i dag samlet på batterifergen “Ampere” for å lære om og forberede skiftet til utslippsfrie ferger over hele landet. – Fra før har Stortinget vedtatt at alle statlige fergeanbud skal ha krav til nullutslippsteknologi. Nå forventer vi at fylkene kommer etter, sa Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Miljøstiftelsen ZERO, til Skipsrevyen på en miljøkonferanse i Bergen tidligere i dag.

På seminaret som ZERO og Kollektivtrafikkforeningen arrangerte i Bergen i dag, var det hele 110 deltakere fra fylkeskommuner og kollektivselskaper til stede. Etter seminaret dro de i samlet flokk på befaring til “Ampere”, verdens første elferge, som trafikkerer strekningen Oppedal-Lavik.

Det var i desember 2014 at Stortinget vedtok å be «regjeringen sørge for at alle fremtidige fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette». I lokalvalgkampen tok mange fylkespolitikere til orde for å sørge for det samme på fylkesfergene.

- Nå kommer det grønne skiftet for fullt til fylkesfergene også, poengterte Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO, som er oppmuntret over at dagens seminar er fullstendig fulltegnet.

På seminaret ble deltakerne presentert for gode, fornybare løsninger for morgendagens fergedrift, – enten fra batteriferger eller ved bruk av biodrivstoff som nå kan tas i bruk i stor skala på fergesamband over hele landet.

Statens vegvesen er i gang med omstillingen i riksvegferjedriften. Det neste anbudet med krav til batteriferge på riksveisamband er nå annonsert for Anda-Lote sambandet, der det stilles krav til en elektrisk ferge og en lav- eller nullutslippsferge på enten strøm og/eller biodrivstoff.

De fleste av landets fergesamband (102 av 119 fergesamband) er imidlertid drevet av fylkene. - Det er viktig at fylkene nå kommer i gang med skiftet til utslippsfri teknologi, sa Gjerset.

Det grønne skiftet til fornybar fergedrift leder an i det grønne skiftet i hele maritim sektor. Den helelektriske batterifergen “Ampere” (og Skipsrevyens Ship of the Year 2014) er i drift på sambandet Lavik-Oppedal. Også i eksisterende fartøy tas batteri i bruk, som fergen “Folgefonn” som er bygget om til ladbar hybrid. Andre fornybare løsninger er biodrivstoff som tas i bruk på eksisterende ferger på Indre Sogn sambandene fra 2016.

- Dette er et klimatiltak som vil ha store ringvirkninger gjennom teknologiutvikling og økt etterspørsel etter nye løsninger for hele den maritime sektoren, fastslo Marius Gjerset.

Vi følger opp temaene fra dagens ZERO-konferanse i kommende utgaver av Skipsrevyen.