Foto: www.eunavfor.eu

Væpnede angrep må straffeforfølges

-Vi beklager på det sterkeste at de syv piratene som angrep det norsk-eide og norsk-flaggete skipet Bow Saga nå er sluppet fri, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er et svært negativt signal som sendes ut når man helt kostnadsfritt kan angripe et lite stykke Norge utenfor Somalias kyst, sier administrerende direktør Sturla Henriksen i en kommentar til at EU NAVFOR onsdag kveld satte fri de syv piratene som var arrestert for det væpnede angrepet på Odfjell-skipet Bow Saga tidligere i uken.
-Det militære nærværet utenfor Afrikas Horn skal avverge, avskrekke og forebygge kapringer. Vi er svært lettet over at man gjennom en meget profesjonell opptreden fra mannskap og rederi kombinert med effektiv militær bistand fra EU-styrken lyktes med å avverge angrepet på Bow Saga. Men ved at EU NAVFOR så seg nødt til å frigi piratene undergraves samtidig arbeidet med å forebygge og avskrekke nye piratangrep, sier Henriksen.
-De norske rederiene gjør en betydelig innsats for å redusere risiko for mannskap og last ved seilinger gjennom dette området, og militært nærvær er helt avgjørende for å etablere tilfredsstillende sikkerhet. Det er samtidig helt nødvendig å etablere et effektivt, regionalt rettssystem som kan straffeforfølge de piratene som blir tatt.
Dette er et tema vi har tatt opp med norske myndigheter ved en rekke anledninger. Begivenhetene denne uken viser til fulle at vi fortsatt mangler gode løsninger på dette området. Som en ledende skipsfartsnasjon har Norge både særlig interesse og et betydelig ansvar for å bidra til å etablere en rettsorden i disse farvannene.
Rederiforbundet har i dag bedt om møter med politisk ledelse i Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet for diskutere hvordan Norge raskt kan komme med ytterligere initiativer for å komme ut av denne uakseptable situasjon, sier Sturla Henriksen.

Les også : Norsk NATO-sjef: Innsatsstyrken stopper piratene