«Island Frontier» ved Myklebust Verft
«Island Frontier» ved Myklebust Verft

ACEL AS valgt som partner for omfattende prosjekt på «Island Frontier»

ACEL AS har blitt valgt av Island Offshore for å levere et omfattende prosjekt på skipet «Island Frontier». Prosjektet inkluderer installasjon av et nytt integrert alarmsystem, et Power Management System og drives for fremdriftsmaskineriet. Leveransen vil omfatte utstyr, engineering, prosjektledelse og installasjon i utlandet, samt on-site prosjektledelse.

- ACEL har et vedvarende samarbeid med Island Offshore, og vi er stolte over å bli valgt som deres partner også for dette prosjektet. Vi er sikre på at vår ekspertise og erfaring vil bidra til å sikre en vellykket installasjon og oppgradering av Island Frontier, sier salgssjef Marius Granlien.

- Dette prosjektet er også en mulighet for ACEL AS til å videre utvide sin virksomhet i retrofit-markedet. Der er en klar trend for å satse på ombygginger og vedlikehold av eksisterende skip framfor nybygg, og vi er glade for å ha muligheten til å bidra til bærekraftig utvikling av marine og offshore-industrien, sier avdelingsleder for Marine Service Gunnar Ytterland.

Marius Granlien er salgssjef i ACEL AS
Marius Granlien er salgssjef i ACEL AS

- Vi har et langvarig og solid samarbeid med ACEL AS og har alltid hatt tillit til deres evne til å levere komplekse prosjekter innen tidsfristene. Vi ser frem til å fortsette vårt samarbeid med ACEL og vet at vi kan stole på deres tekniske ekspertise og fleksibilitet for å sikre en vellykket leveranse. ACEL er en svært handlekraftig partner og deres evne til å levere utstyr, prosjektering og installasjonsarbeid verden over på kort varsel gjør dem til en foretrukket leverandør for oss. sier Trond Hauge, teknisk sjef i Island Offshore.

ACEL AS er en ledende leverandør av elektrotjenester og har utviklet både teknisk og profesjonell kompetanse innen installasjon, engineering, ombygging og service av elektriske systemer om bord på skip og offshoreinstallasjoner.