Wilson med svekket 2015-resultat

M/S "Wilson Udra". Foto: Asle Strønen

Wilson-konsernet i Bergen la frem en svekket bruttoinntjening for fjoråret med 257 millioner euro mot 278 millioner året før.

Netto driftsinntekter svekket seg med åtte millioner euro til 131 millioner. Resultatet før skatt landet så vidt på pluss med 0,3 millioner euro, mot pluss 8,2 millioner i 2014. Årsresultatet kom ut i minus med 2,6 millioner euro, mot pluss 5,6 millioner for 2014.

Rederiet forventer at år 2016 rent markedsmessig blir på nivå med fjoråret. Men likevel regner styret med en viss bedret inntjening. Konsernet er i ferd med å iverksette tiltak for å øke effektiviteten og derigjennom gi grunnlag for en forventet nettoinntjening på noe over 2015. Det forventes således et bedre driftsresultat i år enn det som ble oppnådd i fjor.

Styret opplever shippingmarkedene innen tørrlast som utfordrende, men det markedet som Wilson betjener er relativt sett mindre utfordrende enn for de største skipene. Men rederiet ser ikke bort fra at problemene i markedene for de store skipene kan komme til å smitte over på skip i Wilsons tonnasjegrupper selv om styret foreløpig ikke har sett noen tegn til en slik utvikling.

Innen Wilson-konsernets eget segment oppfatter rederiet at det i så tilfelle vil være noe mindre eksponert for periodevis lav etterspørsel enn mange andre aktører i bransjen grunnet selskapets omfattende system og kontraktsaktivitet.

Fremtidsutsiktene ser også noe lysere ut fordi ordremassen på skip i Wilsons tonnasjeområde er svært begrenset. Over tid vil dette kunne ha en positiv påvirkning på markedsbalansen innen short sea.

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og operasjon av mindre tørrlastskip i størrelsen 1500 til 8500 dwt. Innen denne størrelsesgruppe er rederiet ledende i Europa. Ved siste årsskiftet opererte rederiet 113 slike skip. Av disse var 82 eiermessig kontrollerte av bergensrederiet.