Vil ta luftskip-turisme til Norge

Illustrasjonsfoto: Jotneskip

– Et klassisk norsk eventyr, sier Svein Lomheim. Sammen med Julian Benscher, eier av SkyShip Services i USA har han etablert firmaet Jotneskip AS her i Norge. Målet er å ta ett av Benscher sine luftskip til Norge, og tilby sightseeingturer på ulike steder i Norge i løpet av sommerhalvåret.

Distriktsprodukt som gir arbeidsplasser

Luftskipet er av typen Skyship 600, tar 12 passasjerer, og passer godt til de distrikter som ønsker å satse på turisme, heter det i meldingen. Lydmessig er dette et stille luftskip. Til mannskap benyttes 20 personer hvor hele 16 av dem er ufaglærte som bistår ved avgang og landing.

Som landingsplass bruker en gjerne innmark eller tilsvarende enkle arealer, og parkert festes luftskipet til en mobil mast. Luftskipet vil rotere rundt denne med vinden uten at det når bakken. Mannskapet har 25 års erfaring og er amerikansk, men opplæring av norske ansatte er planlagt å starte allerede ved første sesong.

Miljøluftskip som fremmer kulturarven

– Vi får plass til mange luftskip i Norge om vi tar utgangspunkt i antall flygende skip vi finner i eventyr eller vikingtidens norrøne mytologi, sier Lomheim.  Dess flere luftskip vi bruker innenfor masseturismen, jo mer bevarer vi faktisk naturen. I tillegg bruker luftskipet en brøkdel av den drivstoffmengden som fly og helikopter gjør.

Luftskip blir et samfunnsøkonomisk redskap, mener man videre. – For der man fortøyer luftskipet, der vil det også komme turister. – Luftskipsturer generelt er kjent som «den mest spektakulære og eventyrlige reiseopplevelsen». Så når vi i tillegg legger reisen gjennom norske fjorder, daler og fjell, så blir dette er unikt produkt av den helt sjeldne sorten, mener initiativtakerne.

Ship of the Year 2016

M/S «Vision of The Fjords», som ble kåret til Skipsrevyens SHIP OF THE YEAR 2016, er et turismebasert fartøyskonsept som nettopp på grunn av sine miljøvennlige løsninger har fått stor medieoppmerksomhet.

Dette skipet har daglige seilinger i verdensarv-destinasjonen Nærøyfjorden og er trolig første steg inn i en teknologisk revolusjon innen den tradisjonelle turistbåtfarten.

DEL