Vil sikre seilskutenes framtid

Stortingsrepresentant Kari Henriksen, AP.

– Våre skværrigger bør ha like lang tid foran seg som bak seg. Det er behov for kloke politiske valg for å få det til, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet.

Stortingsrepresentanten er svært opptatt av seilskutenes situasjon. Derfor tok hun initiativ til en interpellasjon i Stortinget den 4. desember. Her pekte hun på behovet for at seilskutene får politisk oppmerksomhet og at politikere tar ansvar for at den gode vilje omsettes til konkret handling.

– Vi må sikre helårsdrift av skutene. Å seile så store skuter krever spesiell kunnskap og erfaring. Vi må sikre rekruttering av kvalifiserte mannskaper med relevant håndverks- og seilskipskompetanse, og beholde de som har den kompetansen. Derfor er det viktig med bærekraftig og forutsigbar finansiering, understreket Henriksen.

For å få forutsigbarhet og bærekraftighet, mener Henriksen at den politiske ledelse må ha direkte ansvar for prioriteringen av midler til disse, og at de bør ha sin faste post på kulturdepartementets budsjett.

– Skutene har spesielle utfordringer, som er forskjellig fra andre kuturminner: De har behov for sertifiseringer for å være sjøgående, og alle skipene er verneverdige. For eksempel er Fullriggeren Sørlandet i vernegrad 1, noe som gjør at alle endringer blir svært kostbare. For de andre skutene er vernegraden noe lavere, men det påvirker kostnadene til vedlikehold, sier Henriksen.

I tillegg peker Henriksen på behovet for kompetent mannskap. Dette er spesialisert kompetanse som ikke alle har i dag. Her mener hun man bør se på muligheten av at skutene kan brukes av andre offentlige etater, som for eksempel sjøforsvaret, og Kunnskapsdepartementet med for eksempel tilbud om alternativ skolevei, eller videreutdanning i en maritim utdanning.

– Jeg er glad for at interpellasjonen viste tverrpolitisk omsorg og vilje til å sørge for forutsigbarhet og god drift. Jeg vil følge dette nøye opp. Det holder ikke med et varmt hjerte og gode ord, det må materialisere seg i konkret ansvar for at disse kulturskattene skal kunne fortsette sin seilas, sier Kari Henriksen.

For å sikre skutene bedre rammevilkår for 2016, bevilget Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett 20 millioner kroner ut over regjeringens budsjett til disse.