Vil «eksportere» norsk regelverk

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen jobber for at norsk regelverk raskere kan bli internasjonal standard. Foto: Gustav Erik Blaalid

Nor-Shipping: Det tok 10 år fra det norske regelverket rundt drift av LNG-fartøy ble standardregler vedtatt av IMO. Norge ligger i front i maritim teknologiutvikling, og sjøfartsdirektør Olav Akselsen mener det er naturlig at norsk regelverk blir «eksportert».

– Vi har flere eksempler på at regelverk som er utviklet for norsk skipsfart blir vedtatt som internasjonal standard mange år senere. Dette er uhensiktsmessig av flere årsaker, derfor er det viktig for norske sjøfartsmyndigheter å presse på slik at prosessene kan gå raskere, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen til Skipsrevyen.

Han leder Sjøfartsdirektoratets miniseminar under Nor-Shipping 2017 der regelverk og Norges rolle i internasjonsal skipsfart er blant temaene.

En stormakt

Norge er verdens fjerde største skipsfartnasjon målt i flåteverdi, på sjetteplass målt i antall skip og på åttende plass når det gjelder tonnasje. Legger man til at en stor andel av ny teknologi til maritim sektor utvikles i Norge, melder det seg raskt et behov for internasjonale regler som tar opp i seg reguleringer rundt nye fartøytyper og bruk av ny teknologi.

– Bruk av LNG er ett av flere eksempler der teknologien ble utviklet i Norge. For 10 år siden ble saken fremmet for den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Nå foreligger regelverket der de norske retningslinjene stort sett er vedtatt i sin helhet. For transport av kjemikalier i mindre målestokk over kortere avstander, har vi også fremmet forslag til IMO som trolig blir vedtatt med det første, forteller Akselsen.

Når det gjelder autonome fartøy så er det et nytt eksempel på at norsk teknologiutvikling ligger i front, men at et internasjonalt regelverk mangler.

DEL