Autonome skip kommer allerede neste år

- Utviklingen av autonome skip vil går raskt, ier senioringeniør i Sjøfartsdirektoratet Davis Medhaug. Foro: Gustav Erik Blaalid

Nor-Shipping: Mannskapsløse fartøy, eller såkalt autonome skip, blir en realitet allerede mot slutten av 2018. Da er forsøksskipet «Yara Birkeland» klar for drift.

-I første omgang blir det snakk om et bemannet fartøy der mannskapet skal kun være tilstede i fall det skjer uforutsette hendelser. Når testperioden er over, ligger alt til rette for autonom drift, sier prosjektleder Svein David Medhaug i Sjøfartsdirektoratet til Skipsrevyen. Allerede i fjor ble et større område i Trondheimsfjorden utpekt som testområde for autonome fartøy. I år er ytterligere en rute i grenlandsområdet utpekt som testrute.

– Utviklingen på dette området kommer til å gå svært raskt, tror Medhaug.

«Yara Birkeland» blir det første norske autonome skip i drift.Foto: Kongsberg Gruppen

Fra det første testfartøyet går over fra å ha mennesker om bord til å være helt uavhengig av menneskelig tilstedeværelse, kan utviklingen gå raskt, sier Medhaug og legger til at det det vil være større utfordringer knyttet til norsk og internasjonalt regelverk for bruk av autonome fartøy enn det er til teknologien.

Allerede autonom

– Mange fartøy er i praksis autonome allerede. Teknologien som brukes gjør at de kan fjernstyres. De fleste operasjoner er automatiserte og dermed tilgjengelige for fjernstyring. Men dette byr på en del andre utfordringer som må løses, sier Svein David Medhaug. Han viser blant annet til lostjeneste som ligger under Kystverket, og krav om at alle fartøy over 70 meter har losplikt. Datasikkerhet er også et område som vies stor oppmerksomhet i arbeidet med autonome skip.

– Det faktum at vi bygger systemene fra grunnen gjør at vi kan få tryggere systemer enn det vi har i dag. Når det gjelder faren for hacking og datasikkerhet generelt, så vil dette bli tryggere, mener Medhaug.

Internasjonalt regelverk å foretrekke

Svein David Medhaug trekker frem en annen utfordring som Sjøfartsdirektoratet allerede jobber med.

– Vi ønsker oss internasjonale regler på dette området. Selv om vi bestemmer over egne farvann, må vi forholde oss til trafikk av utenlandske skip i norske farvann. I tillegg kan vi risikere at norske skip av en eller annen grunn vil mangle godkjenning i internasjonale havner. Derfor ønsker vi at dette skal går gjennom IMO, og jobber allerede med saken, forteller Medhaug og medgir at det kan ta sin tid.

DEL