Verftskonferansen 2023

7-8 november 2023. Sted: Scandic Parken, Ålesund,

Verftskonferansen er maritim nærings viktigste møte- og mingleplass med over 400 næringsaktører i salen. 

Vi fortsetter med Ålesund som arena og ser fram til å presentere et meget aktuelt program.

Dato: 7-8/11 2023

Sted: Scandic Parken, Ålesund

Link: https://www.norskindustri.no/kurs-og-arrangementer/arrangement/2023/q4/verftskonferansen-2023/