Utvikler tareskip for oppdrettsnæringen

Tarehøsting fra Sulefisk/Hortimare. Foto. Linn Therese S Hosteland

Av: Magnus Petersen / Kyst.no

Victor Jensen fra Abyss Group forteller til kyst.no at de nå håper å utvikle en båt for bruk i tareoppdrett i samarbeid med flere aktører. – Å se om noe prosessering kan gjennomføres mens det høstes på skipet, eller om man skal satse på flere skip, er noe vi kommer til å undersøke. Man kan tenkte seg at båten kunne ha arbeidet som servicefartøy for lakseprodusenter når det er lavsesong, sier Jensen.

Etter at Sintef dokumenterte at det er stort potensiale for taredyrking langs Mørekysten, har flere aktører fra havbruksnæringen samt forskningsinstitusjonen gått sammen for å realisere et tareprosjekt. Målet er å undersøke hvordan et oppdrettstare-skip skal fungere best og det skal utredes hvordan båter tiltenkt for storskala høsting, utsett og prosessering av tare best bør utformes.

victor_jensen
Administrerende direktør i Abyss Group, Victor Jensen. Foto: Abyss Group

Konseptstudie
Victor Jensen fra Abyss Group arbeider vanligvis med servicetjenester for havbruksnæringen, men nå er selskapet med som samarbeidspartner i tareprosjektet. Målet er at de gjennom konseptstudien skal finne den ideelle utformingen av en båt for storskala tareoppdrett.

– Det startet med at jeg skulle holde foredrag om høsting og marine operasjoner under seminaret om storskala tareoppdrett. I og med at vi driver med servicebåter. Under forberedelsene kom vi i kontakt med Sintef og andre private aktører, som er inne med en søknad til Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Nå er vi også med på den søknaden, sier Jensen til kyst.no.

Tekniske utfordringer

Selv om arbeidet ikke har begynt skikkelig, er det klart at en god del av de sentral utfordringene blir tekniske.
– Vi må sørge for at vi får utnyttet tonnasjen til skipet, spesielt med tanke på at taresesongen er kort. Derfor må vi se om skipet skal kunne fylle flere funksjoner, og ha flere roller. Man kan tenkte seg at båten kunne ha arbeidet som servicefartøy for eksempelvis lakseproduksjon når det er lavsesong for taren.
Det har vist seg fra flere studier at tare som settes ut i september og høstes i mai gir best produksjon.

Nyheten om prosjektet kom frem under et seminar om storskala tareproduksjon i Kristiansund, arrangert av Møre og Romsdal fylkeskommune.