TTS skal levere lasteadkomstutstyr til tre bilskip

Illustrasjonsfoto

TTS Group ASA i Bergen har gjennom sitt datterselskap TTS Marine AB i Gøteborg signert en kontrakt for leveranse av lasteadkomst-utstyr til totalt tre bil-skip. Samlet ordreverdi er ca. 25 MNOK.

De tre PCTC-skipene (Pure Car/Truck Carrier) er under bygging på et europeisk skipsverft. Leveransene fra TTS vil skje i løpet av 2016 og 2017.

Den sterke posisjonen TTS de siste årene har utviklet som en foretrukken leverandør innen PCTC markedet, er ytterligere styrket gjennom denne kontrakten.