Tredoblet resultat

Adm.dir. Njål Sævik.

Børsnoterte Havila Shipping mer enn tredoblet resultatet etter skatt i 2. kvartal 2015 sammenlignet med 2. kvartal 2014: 53,8 millioner kroner i 2015 mot 16,6 millioner i 2014. Fosnavåg-rederiet har alle sine PSV’er på faste kontrakter til godt inn i 2016, noe som gjør at selskapet unngår et veldig dårlig spot-marked for slike skip.

Første halvår sett under ett klarer rederiet å holde inntektene på et høyere nivå enn i samme tidsrom i 2014. De 28 skipene seilte inn 28 flere millioner i første halvår 2015 enn i 2014 – 796 millioner i 2015 mot 768 millioner i 2014. Driftsresultatet før avskrivninger er 403 millioner i første halvår 2015 mot 383 millioner på samme tid i fjor.

Flåteutnyttelsen i 2. kvartal var på 92 prosent. Havila Shipping har de siste årene ligget helt på topp når det gjelder flåteutnyttelse i offshore-bransjen.

Justert for urealisert valutagevinst og økte avskrivninger i 2. kvartal 2015 er resultatet ganske likt samme kvartal i fjor. Totale inntekter var 408 mot 402 millioner, driftskostnadene 205 mot 202 millioner – driftsresultatet før avskrivninger var 203 mot 199,6

Sammenlignet med første halvår i 2014 trekker en urealisert valutagevinst på 41 millioner i positiv retning, mens 34 millioner i økte avskrivninger drar motsatt vei. Resultatet før skatt ble minus 1,2 millioner for halvåret mot et pluss på 66 millioner i 2014.

Adm.dir. Njål Sævik i Havila Shipping ASA er brukbart fornøyd med resultatene, spesielt fornøyd er han med at rederiet fikk forlenget kontrakter for to av sine PSV’er:

”Det er ingen tvil om at det er krevende tider i de oljerelaterte bransjene. Foreløpig synes jeg at det går ganske bra. Vi opprettholder inntektene sammenlignet med fjoråret, vi har fått alle våre PSV’er bort fra spotmarkedet – og vi har ingen avtaler om kostbare nybygg. Svingningene i valutaene gir store regnskapsmessige utslag, men foreløpig ingen konsekvenser for drift og likviditet, understreker Njål Sævik.

Av større hendelser i første halvår 2015 er:

* Havila Crusader to års kontrakt med Premier Oil UK

* Havila Fortune ett års forlengelse med Mærsk Oil and Gas

* Havila Shipping overtok managementet for Polarsyssel, som i store deler av året disponeres av Sysselmannen på Svalbard.

Adm.dir. Njål Sævik regner med at det vil bli enda tøffere tider i bransjen, før det snur oppover igjen. ”Nedgangen vil over tid ramme alle i bransjen. Havila Shipping er godt forberedt. Vi har opplevd svingninger og kriser flere ganger. Vi skal også denne gangen komme styrket ut av en slik krevende situasjon, sier Sævik.