Svekket Belships-resultat

Ill.: Rederiet

På tross av langsiktig beskjeftigelse for bulkskipene i Belships-flåten forblir resultatene svake, så også for fjerde kvartal.

Rederikonsernets nettoresultat viser et underskudd på 20 millioner dollar, mot minus 4,5 for samme periode i 2014. Tilpassing av regnskapene slik at de er i samsvar med de nye reglene i IAS 36 må ta skylden for 19,9 millioner av underskuddet.

Driftsresultatet ble i fjerde kvartal pluss 5,9 millioner dollar, en fremgang 0,4 millioner fra siste kvartal året før. EBITDA (inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger) landet i siste kvartal på 2,2 millioner dollar mot 2,7 i samme periode i fjor.

Rederiets seilende flåte som har en gjennomsnittsalder på vel fire år, er 100 prosent dekket av langsiktige certepartier som gir en inntjeningsreserve på 78 millioner US-dollar gjennom skipenes befraktningsperioder.

Det nyeste skipet, MS «Belforest», gikk fra levering fra byggeverft 25. september i fjor inn på t/c til det Cargill for 10 til 14 måneder. De øvrige skipene, i alt tre seilende (MS «Belstar», MS «Belnor», MS «Belocean») samt et skip under bygging, er bortleid til kanadiske Canpotex. Kanadierne betaler 16.000 dollar dagen i T/C-hyre for hvert skip. Nybygget oppnådde 8.000 dollar dagen. Rederiets andre nybygg er foreløpig usluttet.

Belships Group hadde pr. 31. desember 2015 i alt en kontantbeholdning på åtte millioner dollar, mot 9,8 millioner ved utgangen av september samme år. Det tidligere verdensberømte tungløftskipsrederiet er i dag 100 prosent fokusert på tørrbulkskip med tre 58.000 dwt supramax, og  ett 61.000 dwt ultramax i fart, samt en ultramax under bygging ved Imbari Shipbuilding i Japan for levering 15. mars 2016. I tillegg får rederiet levert en 63.000 dwt ultramax fra Imbari første kvartal 2017 på langsiktig leasingavtale med opsjon til kjøp.

Belships har sitt hovedkontor i Oslo mens skipene drives fra rederiets managementselskap i Singapore og seiler under Singapore-flagg.