Svakere inntjening i Deep Sea Supply

AHTS-en “Sea Vixen”.

Både Deep Sea Supplys plattformforsyningsskip og Kypros-rederiets ankerhåndterings/slepebåter fikk en vesentlig dårligere bruttoinntjening i september enn i måneden før. Det viser tall fra rederiet som er sendt til Oslo Børs.

Rederiets 20 PSV-er  oppnådde en bruttoinnseiling på US-dollar ca. 13.000 i gjennomsnitt pr. skip. I august lå tallet på US-dollar ca. 14.200 i snitt.

AHTS-ene, i alt 14 skip, hadde en brutto inntjening i september på US-dollar ca. 14.700 i snitt pr. skip. I august oppnådde de ca. 20.700 dollar.

Syv av PSV-ene opererte på bareboat-kontrakter. Rederiet har fem PSV-er i kaldt opplag, og disse er ikke tatt med i utregningen av bruttoinntjeningen.

Ni AHTS-er og 12 PSV-er er eid 50 prosent av Deep Sea Supply gjennom DESS BTG i Brasil.

 

AHTS-en “Sea Vixen”. Omtalt i Skipsrevyen 6/2011 .