Solvang bestiller to panmaks LPG-er

Illustrasjonsbilde: Arkivfoto av "Clipper Mars".

Det børsnoterte Stavanger-rederiet Solvang ASA har sammen med partnere kontrahert to 78.700 cbm LPG-skip.

Skipene skal leveres fra Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea i annet og tredje kvartal 2017. Det er Panmaks VLGC-er og bygges med dimensjoner som gjør at de kan seile både gjennom den nåværende Panamakanalen og ny nye kanalen som nå bygges.

Solvang har i dag halvparten av verdens eksisterende flåte av panmaks VLGC og styrker nå altså sin allerede sterke posisjon.

Solvang ASA blir disponerende rederi for de to nye skipene. De vil eiermessig bli plassert i et av de eksisterende skipseiende selskapene der Solvang sitter på 30 prosent eierinteresser. Begge skipene vil fra levering fra verftet gå inn på 10 års timecharter med et av de store internasjonale oljeselskapene, skriver rederiet i en børsmelding. Befrakters navn oppgis ikke, kun betegnelsen Oilmajor.