Sjøkartkonferansen 2022

27. oktober, Tema: Konferanse, Sted: Stavanger

Fra analog til digital hverdag på sjøen – er vi på rett kurs? Dette er tema når Sjøkartkonferansen blir arrangert 27. oktober i Stavanger.

Det første offisielle elektroniske sjøkartet ble lansert på nittitallet og siden da har digitalisering av nautiske produkter og tjenester vært etterspurt av både brukere, industri og myndigheter. Men er vi på rett kurs? Utnytter vi mulighetene dagens teknologi gir oss – også til å endre tjenester og måten vi opererer på?

Velkommen til Sjøkartkonferansen 2022 – en interessant dag med foredrag, diskusjon, mingling og lunsj.

Les mer her