Resultatfremgang for Eidesvik Offshore ASA

"VikingQueen"
Driftsresultat før avskrivninger var på MNOK 89,9 sammenlignet med MNOK 68,8 eksklusive salgsgevinst i samme periode i fjor, m.a.o. en fremgang på 30,7 %. Dette til tross for effekten av en ytterligere svekket dollarkurs.

`Vi begynner nå å få effekt av den fornyelsen av flåten som vi foretok i 2007`, uttaler administrerende direktør Jan Fredrik Meling.
Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4(MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Resultat før skatt, ekskludert salgsgevinst var på MNOK 47,0(MNOK 38,7).

Nytt i første kvartal 2008 er at Eidesvik har tatt levering av det gassdrevne supply-skipet `VikingQueen`. Skipet har gått inn på en 5 års kontrakt med StatoilHydro, som det er ca 4 år igjen av. Videre har Statoil erklært opsjon på Tidscertepartiet på Stril Odin.

Nytt etter første kvartal 2008 er at Eidesvik har inngått en 8-årskontrakt med Veolia ES SpecialServices, Inc. for konstruksjonsskipet med X-bowdesign som skal leveres fra Ulstein Verft i 4.kvartal 2008. Kontraktsverdien for den faste delen er i overkant av MNOK 1.000.

DEL