Positive tall fra nesten alle Havyard-selskapene

Konsernsjef Geir Johan Bakke er godt fornøyd med fjoråret. Foto: Havyard Group

Havyard leverte et driftsresultat på 112 millioner, og selv om store nedskrivninger tynger resultatet blir det bonus på alle ansatte. – Det er lett å være leder i Havyard med så mange dyktige og motiverte ansatte, sier konsernsjef Geir Johan Bakke i en pressemelding. 

Havyards driftsresultat for 2016 endte på 112 millioner kroner, noe som gir en EBIT-margin lik 5,6%. Etter nedskriving av skipsverdier tilknyttet eierandeler i offshore-skip er resultatet før skatt redusert til 23 millioner kroner. Alle selskap i gruppen, med unntak av Norwegian Electric Systems leverte positive tall, der Havyard Ship Technology var den som bidro mest med driftsresultat på 64 millioner kroner.

– Dette viser at vi har gjort flere riktige grep som gir resultat og jeg er utrolig stolt og takknemlig for den fantastiske innsatsen våre ansatte har gjort i 2016. Og det er derfor med glede jeg kan informere om at det i tråd med avtale vil bli utbetalt bonus til alle ansatte, den er lik for alle justert bare for stillingsprosent og bostedsland. Det er lett å være leder i Havyard med så mange dyktige og motiverte ansatte og vi har satt kursen for fremtiden der vi sammen skal skape trygge, lønnsomme og spennende arbeidsplasser, sier konsernsjef Geir Johan Bakke.

Havyard startet i 2000 som et skipsverft med 150 ansatte, de siste 17 årene har gruppen gjort en rekke oppkjøp, slik at de nå ser seg mer som et maritimt teknologiselskap, heller en et skipsteknologisk selskap.

– Endringen fra skipsteknologi til et maritimt teknologiselskap er en både en beskrivelse av hva vi er i dag og et signal om i hvilken retning vi ønsker å utvikle selskapet i fremtiden, skriver Havyardi meldingen.

Øker til fem forretningsområder

Havyard Group tar også flere grep i organisasjonen, for å styrke fokuset på lønnsom vekst og sikre utvikling av nye konkurransedyktige produkt og tjenester. Veksten i Havyard har blitt gjort gjennom organisk vekst, fusjoner og oppkjøp.

– Dette er prosesser som vi etter en periode med effektivisering og omstilling kommer til å øke fokus på i fremtiden, for å nå våre mål om lønnsom vekst innen våre satsingsområder

HPR (Havyard Production & Service) som er lokalisert i Polen og er gruppens selskap for sourcing av produksjon og personell blir nå etablert som eget forretningsområde.

Verftet Havyard Ship Technologys (HST) i Leirvik skal fortsatt være en viktig del av Havyard, som utstillingsvindu og laboratorium for utviklingen av ny teknologi og utstyr, samt at fokuset skal være på lønnsomme kontrakter i tråd med kundens behov. De faste kostnadene ved verftet har som del av dette blitt betydelig redusert og kapasiteten gjort mer fleksibel for å møte svingningene i markedet.  Og for å sikre jevnere aktivitet, er del av kapasiteten både på kort og lang sikt avsatt til reparasjoner og ombygginger.

Selskapet Havyard Power & Systems som tidligere har vært datterselskap av Havyard Design & Solution flyttes over i forretningsområdet «Power & Systems» sammen med Norwegian Electric Systems (51% eierandel). Tor Leif Mongstad som i dag er daglig leder for Norwegian Electric Systems blir leder for dette forretningsområdet.

Tror 2017 blir tøft

Konsernsjef Geir Johan Bakke sier at man med disse endringene vil ta Havyard Group enda et steg videre og sikre lønnsom vekst i tråd med de behov de ser i markedet.

– Samtidig ønsker vi å synliggjøre de verdier som ligger i konsernet i dag gjennom, i tillegg til lønnsom vekst, vurdere utvikling og salg av selskap.

Bakke tror 2017 vil bli det mest krevende året i bransjen.

– Men vi tror det vil bli etter forholdene et greit år for oss. Og for fremtiden, basert på prosesser vi har og prosjekter vi arbeider med, så er vi optimister for 2018 og 2019.

Fakta om Havyard Group

Havyard Group ASA er notert på Oslo Børs, Ticker HYARD.

Hovedkontor er i Fosnavåg og det er totalt 700 ansatte i konsernet.
Konsernet er delt opp i fem forretningsområder:

  • Havyard Ship Technology i Leirvik i Sogn (verft) med avdeling i Fosnavåg og Tyrkia
  • Havyard Design & Solutions med hovedkontor i Fosnavåg og avdelinger i Polen, Brasil, Shanghai og Kroatia
  • Power & Systems med kontor i Ålesund og Bergen
  • HPR lokalisert i Gdansk, Polen med avdelinger i Norge og Danmark
  • Havyard MMC med hovedkontor i Fosnavåg og avdelinger på Vigra, Tromsø og Haugesund
DEL