Planlegger for vekst

MS ”Star Kvarven” er det nyeste og siste skipet i en fireskipsserie som inngår i Star Grieg-flåten, levert fra Hyundai-verftet i Sør-Korea i uke 16. Avbildet er søsteskipet MS «Star Kirkenes»
Grieg Shipping Group i Bergen planlegger storstilt flåtevekst. Ifølge adm.dir. Camilla Grieg kan rederiet komme til både å satse på nybestillinger så vel som kjøp av second hand-tonnasje innen bulk. Det gjelder både open hatch-bulkskip så vel som mer konvensjonelle bulkskip.

I dag består rederiets flåte utelukkende av spesialbulkskip med store kjørbare gantrykraner og boksformede lasterom med luker fra skipsside til skipsside. Tilsammen teller flåten 26 skip. Det siste av fire nye skip av denne typen, M/S “Star Kvarven”, ble levert fra Hyundai-verftet i Sør-Korea i uke 16.
Strategien er imidlertid klar, og den økonomiske situasjonen i rederiet ligger godt til rette for en solid ekspansjon.
Dagens flåte utgjør en av verdens største innen open hatch-sektoren, der Bergen er ledende internasjonalt. De øvrige aktørene i Bergen er Kristian Gerhard Jebsen-kontrollerte Gearbulk som trolig er den største i verden, samt Westfal-Larsen & Co AS gjennom Masterbulk i Singapore.

I 2009 fikk Grieg Shipping Group driftsinntekter på 3,5 milliarder kroner. Driftsresultatet ble 95 millioner, mens ordinært resultat før skatt landet på 390 millioner kroner. Resultatet fremkommer etter betydelige forbedringer i sektoren finansinntekter som utgjorde mer enn 300 millioner kroner, og et solid bidrag innenfor driften av Grieg Star Shipping-skipene.
Resultat etter skatt ble dramatisk mye bedre og passerte for første gang en milliard kroner. Det skyldes tilbakeføring av 446 millioner kroner i skatt etter at rederiene vant frem i Høyesterett med sine søksmål mot Staten.
På utgiftssiden opplevde rederiet en økning i driftskostnadene under hva det var budsjettert med.

Grieg Shipping Group AS har 800 ansatte i 14 land. Skipene frakter vesentlig treforedlingsprodukter, men er også godt egnet til transport av containere, vindmøller, turbiner og anleggsutstyr. I alt fikk hele Grieg Gruppen (Grieg Maturitas Group) driftsinntekter på vel 4,5 mrd. kroner og et driftsresultat på 119 med 581 millioner i overskudd før skatt.
Gruppens skipsmeglerfirma, Joachim Grieg & Co fikk 43 millioner kroner i driftsinntekter, åtte millioner i driftsresultat og 10 millioner før skatt.

Grieg Maturitas (konsern)
 
2009 2008


Driftsinntekter 4.523 2.189 

Driftsresultat 119 570

Før skatt 581 63

Tall i millioner kroner


Hovedselskapene i konsernet: Grieg Shipping Group, KS Joachim Grieg & Co., Grieg Logistics, Maris, Grieg Investor og Grieg Seafood ASA, (børsnotert og assosiert i gruppen).

DEL