Nytt simulatorsenter i Haugesund

Offshore vessel simulator for Haugesund Simulatorcenter.
ResQ AS, DOF Management AS, Kongsberg Maritime AS, Høgskolen Stord/Haugesund og Rogaland Fylke har dannet et aksjeselskap som skal eie og drive et nytt simulatorsenter i Haugesund – et senter som blir unikt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Samlet aksjekapital i det nye selskapet er rundt 20 millioner kroner. I tillegg til tradisjonell maritim simulatortrening, vil senteret tilby opplæring og trening innen ankerhåndtering, bøyelasting samt komplekse og integrerte undervannsoperasjoner – hvor håndtering av skip, plattformer, kraner og ROV’er må samordnes og spille på lag.

Største eier i senteret er selskapet ResQ AS med rundt 47 prosent, og som via sine eiere representerer rederiene på Haugalandet, i hovedsak Knutsen OAS Shipping AS, Solstad Offshore AS, Eidesvik Offshore AS og Østensjø Rederi AS. ResQ AS har de siste årene etablert seg som et av de største selskapene innen sikkerhet og beredskapstrening til olje og gass og maritim industri. Foruten fire heleide sikkerhetssentre i Norge, åpner selskapet i sommer også et nytt sikkerhetssenter i Aberdeen, sammen med et selskap fra Maersk.
Regionen Haugaland og Sunnhordland har et meget sterkt maritimt miljø, som i mange år har arbeidet for å styrke næringen selv og tilhørende kompetanse- og utdanningsmiljø. Etablering av simulatorsenteret er ”kronen på verket” i denne sammenheng. Innen ett år vil senteret være fullt oppe å gå med den mest avanserte simulatorteknologi som eksisterer innen dette området pr. dags dato.

Maritim/offshorerelatert utdanning, opplæring og trening
Senteret vil dekke behovet for simulatortrening i de maritime utdanningene i høgskolen og det videregårende skolesystem. I full drift vil senteret i tillegg ha årlig mellom 1.500 – 2.000 kursdeltakere.
Så snart alle simulatorer er installert og koplet sammen, tilbys også opplæring/trening av teamene som inngår i utførelse av komplekse undervannsoperasjoner. Dette blir en unik tjeneste. Foruten styrking av sikkerhet og beredskap, forventes betydelige tids- og kostnadsbesparelser i slike operasjoner – da teamene er drillet og samkjørt i håndtering av ulike hendelser og situasjoner på forhånd.

Kompetanse, forskning og teknologiutvikling
Senteret åpner unike muligheter for testing, utvikling og tilpassing av fasiliteter og utstyr i tidlige faser av offshoreprosjektene, også for valg av hensiktsmessige installasjonsmetoder og valg av operasjonskriterier. Her ligger et stort potensial for besparelser i prosjektene, og antas å blir en sentral del av selskapets aktivitet.

DEL