Nye kontrakter for Farstad Shipping

M/S «FAR SARACEN» er et av skipene som er med i avtalene.
Farstad Shipping har inngått befraktningsavtaler for 1,7 milliarder kroner

For AHTS Far Shogun (2010, UT 731CD, 24.000 BHP) og AHTS Far Saracen (2010, UT 731CD, 24.000 BHP) er det inngått kontrakter med Chevron Australia Pty Ltd for en periode på 3 år. Skipene skal betjene den halvt nedsenkbare riggen Atwood Osprey i forbindelse med selskapets boreprogram utenfor nordvest kysten av Australia. Chevron har også opsjon på befraktning av hvert av skipene for en periode på ytterligere totalt 3 år.

Oppstart er planlagt til mars 2011. Kontraktene er en viktig videreføring av det langsiktige samarbeid som Farstad Shipping har med Chevron i Australia. Skipene opererer for tiden på spotmarkedet i Nordsjøen, og forventes å forlate Nordsjøen i løpet av januar.

For PSV Lady Melinda (2003, UT 755, 2.777 DWT) er det inngått kontrakt med ConocoPhillips, Australia, for en periode på 3 år. Skipet skal støtte Conocos aktiviteter i Bayu Undan. ConocoPhillips har også en 2 års opsjon på ytterligere befraktning av skipet. Denne kontrakten vil starte i slutten av desember 2010 og er en direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt.

Disse nye kontraktene forsterker ytterligere Farstads omdømme som den ledende supplyskips leverandøren i Australia.

De tre kontraktene inklusive opsjoner representerer en total verdi på ca. NOK 1,7 mrd.

2011 vil være et utfordrende år for supplyskips industrien, og disse kontraktene er viktige for Farstad Shippings kontraktsdekning i 2011. Kontraktsdekningen for 2011 (inkludert befrakters opsjon på forlenging av kontrakter) er ca. 70 %.

DEL