Ny styresammensetning i Jets

Anders Almestad overtar nå styreledervervet i Jets-konsernet etter Jan Driveklepp, som går av etter 17 år.

Etter 17 år i styret i Jets, har styreleder Jan Driveklepp nå valgt å takke for seg og nyte pensjonisttilværelsen. Selskapet har benyttet denne anledningen til å gjøre et taktskifte og rigge seg for fremtiden, ved å hente inn nye styremedlemmer med kompetanse på blant annet miljøsertifiserte bygg – et spennende internasjonalt marked som er i sterk vekst for Hareidsbedriften.

Anders Almestad fra Herøy tar over roret og blir Jan Driveklepp sin etterfølger i styrelederstolen, noe han gleder seg til å ta fatt på. Med sin brede erfaring fra inn- og utland, i ledende roller for store globale selskaper, har Almestad klare synspunkter på selskapet han nå får ansvar for.

– Jets er et unikt, norsk industrieventyr som er bygget på innovasjon og solid industriforståelse. Jeg ser frem til å være en del av dette, og bidra til videre fremtidsrettet utvikling av konsernet. Og ikke minst gleder jeg meg til å jobbe med et slikt kompetent styre og selskapsledelse, sier Almestad.

Nye styremedlemmer
Jets Vacuum har også sikret seg to nye, høyt kvalifiserte styremedlemmer fra utsiden, for å utvikle selskapet stabilt over tid i en retning som skal føre til enda mer vekst:

Anders Fylling (Oslo) er til daglig forskningssjef ved SINTEF Byggforsk og har spisskompetanse på bærekraftige, miljøsertifiserte bygninger. Dette er et marked Jets Vacuum har hatt stor suksess i over hele verden de senere årene, og som er ventet å vokse med rekordfart i tiden som kommer.

Gunnar Stein Hareide (Ålesund) har hatt sentrale roller i velkjente Sunnmørsbedrifter som Stokke, Fora Form og Tafjord. Til styret i Jets Vacuum tar han blant annet med seg kunnskaper på høyt nivå om forretningsmodeller og strategi, hentet fra en karriere bygget på positiv utvikling av andre selskaper.

Neste divisjon
CEO Jan Tore Leikanger i Jets Vacuum er svært fornøyd med det nye styret som nå er på plass.

– Vi har hatt et styre som har jobbet godt og langsiktig gjennom svært mange år, og det er utfordrende å heve nivået ytterligere. Det nye styret vil, både hver for seg og som gruppe, bidra med nye øyne fra utsiden av selskapet, og gi oss et bredere blikk i f.eks. et globalt bærekraft-perspektiv, der produktene våre kan ha stor påvirkning, sier Leikanger.

Han mener det siste er spesielt viktig i et selskap som tradisjonelt har vært rettet mot det maritime.

– Vi som har tråkket i gangene her i mange år, kan ha godt av at noen løfter blikket vårt opp- og utover med nye impulser. Dette gjør det nye styret, og vi har dermed giret opp et hakk når det gjelder fremtidig utvikling av bedriften. Og som ihuga fotballfan faller det da naturlig for meg å si at vi som selskap har tatt steget opp i neste divisjon, avslutter han med glimt i øyet.,

Det nye styret i Jets Vacuum ser slik ut:
Anders Almestad (styreleder), Svein Rune Gjerde, Anders Fylling, Stian Karlsen, Gunnar Stein Hareide og Aslaug Karin Vågen