Ny sjef for Havyard Ship Technology

: Kenneth Pettersen ny Executive Vice President for Havyard Ship Technology AS. Foto Siv Nærø
: Kenneth Pettersen ny Executive Vice President for Havyard Ship Technology AS. Foto Siv Nærø

Kenneth Pettersen tar over som leder av forretningsområdet Ship Technology i Havyard Group ASA.

Havyard Ship Technology AS (HST) har ansvar for å utvikle og levere skipsteknologi, enten det er nybygg fra eget skipsverft eller støtte til bygging av Havyard design på eksterne verft.

Kenneth Pettersen går fra i dag inn i stillingen som Executive Vice President i Havyard Ship Technology AS og blir med det leder for forretningsområdet Ship Technology og daglig leder i selskapet. Pettersen fortsetter i tillegg som COO i Havyard Group og blir også viseadministrerende direktør til CEO Geir Johan Bakke i Havyard Group.

Rigget til vekst

Geir Johan Bakke, har i tillegg til rollen som CEO i Havyard Group også ledet forretningsområdet Havyard Ship Technology. I forbindelse med børsintroduksjon og planer om videre vekst ser Bakke som naturlig å delegere ansvaret for ledelse av Havyard Ship Technology til andre.

– Havyard Ship Technology representerer i dag den største delen av aktiviteten og omsetningen i Havyard Group ASA, sier Bakke og fortsetter. – Samtidig er vår strategi å drive forretningsutvikling og vokse innen de andre forretningsområdene i Havyard. Dette er områder jeg vil bruke enda mer av min tid på framover. I tillegg har Kenneth Pettersen, i sin rolle som COO i Havyard Group, hatt ansvar for den operative driften i Havyard Ship Technology og det er derfor naturlig at han nå trer inn i denne rollen fullt og helt, sier CEO Geir Johan Bakke.

Best på prosjektgjennomføring

Kenneth Pettersen har i det meste av sin yrkeskarriere jobbet med planlegging og styring av avanserte skipsbyggingsprosjekt og er klar på hva som er viktig for at Havyard Ship Technology skal lykkes.

– Våre fremste konkurransefortrinn er å levere avanserte skip med topp leveringspresisjon og kvalitet, sier Pettersen. – Når en i tillegg vet at vi produserer i høykostlandet Norge er effektivisering og kontroll på kostnader ekstremt viktig. Derfor er prosjektstyring nøkkelkompetansen til Havyard Ship Technology. Vi skal levere rett kvalitet, til rett tid, på budsjett og har stor fokus på å fortsette å videreutvikle prosjektstyringskompetansen i Havyard for å ha kontroll på dette. Havyard skal være verdensledende på prosjektgjennomføring og vi er langt kommet allerede. Med våre kontinuerlig pågående kompetanseutviklingsprogram skal vi fortsette å være blant de beste. Organisasjonen vår skal være drevet av folk som kan, vil og tør, avslutter den nye sjefen for Havyard Ship Technology.

Om Kenneth Pettersen

48 år. Utdannet maskiningeniør med tilleggsutdannelse innen prosjektstyring og ledelse. Arbeidet 17 år ved Ulstein verft som planlegger, prosjektleder, prosjektsjef og produksjonssjef før han startet i Havyard i 2007 som ansvarlig for skrogproduksjon og overordnet planlegging. Pettersen har vært COO i Havyard Group fra 2009.