Nor-Shipping 2023.
Nor-Shipping 2023.

Det er lenge til enno, men det er snart ikkje att plass

Det er Nor- Shipping 2025 der er snakk om.

Publisert

Allereie no, eit halvanna år før, er 70 prosent av utstillarplassane selde, og henvendelsane renn inn. Dette stadfestar suksessen av årets  arrangement, hevdar Nor-Shipping direktør, Sidsel Norvik.

- Nor-Shipping 2023 var ein tydeleg demonstrasjon av relevansen og verknaden av fysiske industriutstillingar. Saman med dei sterke vitjings- og utstillartala, kaliberet på deltakarane på konferansane og arrangementa, har me òg detaljerte attendemeldingar som syner dei solide forrettningsmessige og personlege fordelane dei nyter godt av ved å delta, seier ho.

Deira eigne tal syner at det har vore ein suksess. For på ein skala frå 1-6 har dei fått ein poengsum på 5,25 for relevans og 5,5 for innovasjon. Dei peikar og på at  ansienniteten på leiarane har auka, snittalderen har sunke og det var større mangfald i publikumet. 

Bli abonnent hos Skipsrevyen.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Skipsrevyen.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

SR Komplett

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Skipsrevyen
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 3587,-

KJØP

SR Komplett Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • 11 Utgivelser av Skipsrevyen
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 3587,-

KJØP

SR Komplett Digital

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2995,-

KJØP

SR Komplett Digital Personlig

 • Pluss saker
 • Digitalt arkiv
 • Digitalt Magasin
 • Varighet: 12 mnd
 • Pris: 2995,-

KJØP

SR Pluss

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 2388,-

KJØP

SR Pluss Personlig

 • Pluss saker
 • Varighet: 1 mnd
 • Pris: 199,-

KJØP