M/S «BUENAVISTA» - Passasjerskip om sommeren, lasteskip resten av året

Skipsrevyen feirer 50 år i år. Hver uke presenterer vi en ny smakebit fra det første året – 1971. Har du tips, eller en god historie knyttet til Skipsrevyen, så del gjerne med oss.Skipsrevyen nr 1/1971: Det tredje skipet i ruten Kristiansand - Hirtshals fikk 1. juni navnet «Buenavista». Som en hyllest - og takk for  det gode samarbeidet mellom byene og Fred. Olsen Lines, var dåpen lagt til Kristiansand med fru ordfører Ingrid Tallaksen som gudmor.

Publisert

Sammen med A/S Kristiansands Dampskipsselskap viste dermed dette rederiet sin siste tilvekst til ferjetrafikken mellom Kristiansand og Hirtshals, og samtidig fikk rederiet anledning til å vise bredden og endel av omfanget av sin passasjertrafikk på Nordsjøen - denne trafikken som  de siste par årene har gjort Kristiansand til den største innfallsporten for den sjøverts trafikkstrøm inn til Norge i sommersesongen.
På presentasjonsturen med MS «Buenavista» ble skipet møtt av MS «Blendheim» fra Amsterdam og av Hirtshals-fergen «Christian IV». Rolig stevnet de tre skipene, med Fred. Olsens kjente emblem i skorsteinen, inn på havnen og la til ved sine respektive kaiplasser, - etter at «Buenavista» hadde tatt en ekstra runde i Topdalsfjorden i det strålende juni-været. Senere på dagen kom også Fred. Olsens M/S «Braemer», som går  i Newcastle-ruten, og fikk gjøre sin nyeste “søster” sin oppvartning.

I 1967 åpnet Fred. Olsen Lines sine nye ruter på Holland og England, og det ble da uttalt at rederiet ville gjøre Kristiansand havn til Norges turistmessige sjøverts innfallsport, forteller turistsjef Helge Sundsvik. Fred. Olsen har utvilsomt sine ord i behold, sier turistsjefen. Med i alt 32 ferjeanløp i uken på rutene til Newcastle, Harwich, Amsterdam, Hamburg og Hirtshals, er Kristiansand så ubetinget blitt vår største ferjehavn, en havn med betydning for reiselivsnæringen over hele Norge.

Fakta og historikk

Oppdragsgiver: Kristiansands Damskipsselskap A/S
Rederi: Fred. Olsen Lines
Verft: Ulstein Mek. Verksted A/S
Tekniske data:
Bruttotonnasje: ca. 2800
Lengde overalt: 95,00 m
Bredde på spant: 16,20 m
Fri høyde på vogndekk: 4,42 m
Fri innkjøringshøyde akter: 5,00 m
Frin innkjøringsbredde akter: 4,50 m
Dybdegående sommer: 4,50 m
Service fart: 19 knop
Passasjertall: ca. 750 passasjerer
Bilkapasitet: ca. 200 personbiler eller 16 lastebilenheter og 150 personbiler
Jernbanevogner: 12 pluss ca. 150 personbiler
(Kilde: Skipsrevyen)

Historikk

Kjølstrekk: 30. april 1970
Sjøsatt: 27. februar 1971
Mars 1974: Forlenget fra 95 m til 106,43 m, kapasitetsøkning
April 1976: Solgt til N.V.Amsterdamse Maitime Transport Mij (Verenigd Cargadoorskantor) Amsterdam, Nederland
April 1984: Solgt til Fred Olsen & Co sitt marokkanske selskap Comarit S.A.Comp.Mar.Morocco Norvegienne,  Tanger og skiftet navn til «Bismillah»
Mai 2006: Solgt til Naviera San Miguel S.A.de CV, Corumel, Mexico og skiftet navn til «El Arcangee».
November 2007: Drev på land utenfor Puerto Morelos i Mexico
Juni 2008: Berget og slept til Punta Norte for besiktelse. Kondemnert og solgt til opphugging i Vera Cruz i Mexico
(Kilde: sjohistorie.no)

«Buenavista», som er bygget ved Ulsteinvik Mek. Verksted A/S i Ulsteinvik (byggenr. 63), er en kombinert passasjer/bil/jernbane- og palle/kjølseskip. Om vinteren skal skipet gå på Kanariøyene i fruktfart, mens det i sommer som nevnt har forsterket kapasiteten på ferjeforbindelsen Kristiansand - Hirtshals, hvor skipet har plass til 200 biler og 750 passasjerer. Ved siden av «Christian IV» og «Skagen» som fra før trafikkerer ruten, bevirker «Buenavista» at ukekapasiteten til og fra Danmark over Kristiansand havn totalt blir 8300 biler og 44 000 passasjerer. Dette er en kapasitetsøkning for biler på 66% og for passasjerer på 36%. I likhet med de øvrige skip på ruten, er «Buenavista» utstyrt med jernbanespor for overføring av jernbanegodsvogner. 

Skipet er foreløpig

ENESTÅENDE

i sitt slag. For passasjerene i sommer har det vært lite som tyder på at man seiler med et lasteskip, - og i fruktfarten vil det være lite som røper skipets identitet som passasjerskip i sommersesongen. - Forskjellige passasjerlokalieter blir nemlig omdannet til lasterom i fraktefarten. Til og med kafeteria-avdelingen er konstruert med henblikk på å “forsvinne” for å gi plass til last, forteller avdelingssjef Irgens ved Didr. Andersen & Søn A/S i Bergen, som har forestått planlegging og levering av kafeteria-og barinnredningen.

MASKINERI

 «Buenavista» sin innseiling til Kristiansand må ha vært et  et flott syn. Å pryde et postkort var ikke for hvem som helst.
«Buenavista» sin innseiling til Kristiansand må ha vært et et flott syn. Å pryde et postkort var ikke for hvem som helst.

Fremdriftsmaskineriet består av 2 stk. hovedmotorer, Werkspoor 8-sylindrete, 4-takts, enkeltvirkende, ikke omstyrbare trunkdieselmotorer med utstøtsturboladning, type 8 ™ 410 i støpt utførelse. Hovedmotorene er koplet til reduksjonsgear av Tache fabrikat og virker på hver sin vridbare propell (dobbeltskruet).

Hovedmotorene gir en maksimal kontinuerlig ytelse på til sammen 8800 BHK ved 525/213 o/min., og skipets fart er 19 knop.

Hjelpemotorene er 3 stk. av Stork Werkspoor fabrikat, type DRO 218 k, hver på 880 BHK. 

Skipet er utstyr med en baugpropeller av typen Ulstein Propeller - 150 TV med en skyvekraft på ca. 7 tonn. For passasjerenes bekvemmelighet og skånsom transport av lasten er det installert et gyro stabiliseringsanlegg av type Denny Brown med stor stabiliseringseffekt. 

KLASSE m.m

«Buenavista» er bygget i høyeste klasse i Det Norske Veritas 1A1, “Is C”,  “F” og “EO” og etter kravene til den Internasjonale Konvensjonen av 1960 for sikkerhet til sjøs, den Internasjonale Lastelinjekonvensjonen av 1966 og til Sjøfartsdirektoratets regler. 

AUTOMASJON

Hele maskininstallasjonen er helautomatisert, og teknisk tilfredsstilles klassifikasjonsselskapets krav til ubemannet drift i maskinrom.

Skipet er utstyrt med de mest moderne hjelpemidler til navigasjon, 2 radar, gyro med selvstyrer, ekkolodd, automatisk logg, trådløs telegrafi og telefoni, VHP og Decca Navigator.

Båten er bygget til en meget høy standard for brannsikkerhet. Materialene i innredningen er ubrennbare, og båten tilfredsstiller også Det Norske Veritas F-klasse for ekstra sikkerhet mot brann.

Passasjerbekvemmelighetene består av ca. 1100 m2 innredning på 1. dekk. Inndelt fra for til akter i følgende 3 like store enheter: 

1. sovestolsalong med 197 komfortable liggestoler.

SKAGERAK-EXPRESSEN

Kristiansand - Danmark

A/S Kristiansands Dampskibsselskap (KDS) var et ferjerederi som drev ferjetrafikk mellom Kristiansand og Jylland både før og etter 2. verdenskrig. Ferjehavnen i Hirtshals er bygget ut gradvis før og etter krigen og er blitt den danske anløpsbyen. Opprinnelig gikk trafikken til og fra Frederikshavn. KDS har operert skipene D/S «Jylland» (fra 1903), D/S «Nyland» (til 1912), D/S «Skagen» (fra 1912), M/S «Skagerak I» (1939–1944), M/S «Jylland» (1948–1967), M/S «Skagen» (1958–1968), M/S «Skagerak» (1965), M/S «Holmia» (1967 – chartret), M/S «Christian IV» (1968)

Selskapet ble solgt til Fred. Olsen & Co. i 1968. I en periode ble det operert av Mosvold Shipping Group. Disse selskapene har operert ferjetrafikken:

A/S Kristiansands Dampskipsselskap (KDS), tidl. A/S Christianssands Dampskibsselskap
Mosvold Shipping Group
Fred. Olsen & Co.
Color Line
(Kilde: Wikipedia)

Honorert kaptein

Anstein Dvergsnes (1911-1995), kaptein på M/S «Buenavista» den første tiden, var en dekorert krigsseiler som ble utmerket med Krigsmedaljen og Haakon VIIs Frihetsmedalje.
(Kilde: sjohistorie,no)

den hurtigste ferjeruten mellom Norge og Danmark - kun 4,5 timer - med helårsrute Kristiansand - Hirtshals og sommerrute Arendal - Hirtshals har med M/S «Buenavista», M/F «Christian IV» og M/F «Skagen» i sommersesongen en seilingsfrekvens på opptil 5 seilinger i hver retning pr. døgn.

STOR KAPASITET FOR GODSTRAFIKK

Skagerak-Expressen er et viktig ledd i Norges tilknytning til det internasjonale jernbanenett. Lastebil/trailertrafikk har med innsetting av «Buenavista» bedre kunne sikre plass uten ventetid også i sommerseongen. 

Roll on/Roll off håndterings av enhetslaster og palletert gods sikrer skånsom behandling og hurtig omlasting.

M/S «Buenavista» vil i vinterhalvåret bli satt inn som lasteskip på Kanariøyene. Skipets fører er kaptein Anstein Dvergsnes, tidligere føre av M/F «Christian IV». Mens skipet går i passasjerfarten bærer han tittel av seniorkaptein, og ved sin side har han juniorkaptein Lars Egeland. Maskinsjef er Peder Stene. (Skipsrevyen nr 1/1971)