Slik skal den nye hydrogenfergen se ut Illustrasjon LMG Marin/Norled

Slik skal hydrogenfergen se ut

Det har gått knappe to måneder siden Norled signerte kontrakten med Statens Vegvesen for å bygge verdens første hydrogenferje som skal frakte biler og passasjerer på Hjelmelandsambandet. Sammen med skipsdesigner LMG Marin og partner Westcon Power & Automation and har Norled skapt et skipsdesign som forventes å bli verdenskjent.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Målet vårt er å skape et nytt ikon innen miljøvennlige ferjer som etterfølger elferjen «Ampere» sin ikoniske verdi, sier teknisk direktør i Norled Sigvald Breivik i en pressemelding. – Når vi vet at denne ferjen vil endre historien med tanke på bruk av hydrogen i maritim næring så ønsker vi at designet skal gjenspeile det. Vi er derfor fornøyde med at det endelige designet uttrykker kraft, innovasjon og sikkerhet, sier Breivik videre.

Interessen for den nye norske ferjen har vært stor både i Norge og internasjonalt, men ikke minst blant utenlandske medier innen både maritime miljøer og andre miljøer som arbeider for mer bærekraftig skipsfart.

-  Hydrogen er et bærekraftig produkt som er 100% miljøvennlig.  Dette blir første fartøy i verden som skal seile på flytende hydrogen så vi har hatt et ønske om å sprenge grenser. Dette gjenspeiles i designet, sier Torbjørn Bringedal som er daglig leder i LMG Marin og skipsdesigner for ferjen. - Vi har lagt vekt på at utrykket på denne ferjen skal være rent, grensesprengende tydelig, tidløst, og samtidig ha et moderne uttrykk, fortsetter han.

Hydrogenferjen skal være tilpasset universell utforming med brede og terskelfrie adkomstveier uten bruk av heis. I tillegg har skipsdesignet tatt høyde for at ferjen får rene kjørebaner for enkel logistikk av kjøretøy, store fellesområder for passasjerer med store vinduer som skal gi mye naturlig lys i salongen, og en godt synlig hydrogeninstallasjon.

- Plasseringen av hydrogeninstallasjonen på taket er ikke tilfeldig. Vi har vurdert ulike tekniske løsninger, men har kommet frem til at å plassere hydrogentanken høyt oppe var det beste alternativet, både av sikkerhetsmessige og praktiske hensyn, forteller Breivik. Han legger til at også med tanke på bunkring av i overkant tonn flytende hydrogen hver tredje uke, var konstruksjonen på taket fordelaktig, og vi samarbeider også tett med norske sjøfartsmyndigheter og DNV GL om håndteringen av det flytende hydrogenet.

Hydrogenferjen skal gå i rute på Hjelmelandsambandet i Rogaland fra april 2021, og frem til da er det fortsatt en rekke milepæler i prosjektet som skal besluttes, herunder valg av verftet som skal bygge fartøyet.

- Vi er selvsagt glade for at interessen for å kunne delta i byggingen av dette nye ikonet har vært meget stor, og vi er i dialog med flere anerkjente verft i både Norge og utlandet. Dette er ett av de største innovasjonsprosjektene som Norled har hatt, og vi gjør grundige vurderinger. Ambisjonen vår er å kunne meddele hvilket verft som får bygge hydrogenferjen før påsken starter, sier Breivik.

Å bygge verdens første hydrogenferje krever kompetanse fra ulike miljøer, og i tillegg til å samarbeide med LMG Marin og Westcon Power & Automation er også Protech, Ballard Power Systems og Linde Engineering sentrale bidragsytere og leverandører til prosjektet.