Foto: Rederiforbundet

Nederland ratifiserer Hong Kong-konvensjonen

Nederland har ratifisert Hong kong-konvensjonen. Dermed har nå 9 land med mer enn 22 prosent av verdens tonnasje ratifisert konvensjonen. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette inkluderer Tyskland som har vedtatt å slutte seg til, men som ennå ikke formelt har deponert ratifikasjonsinstrumentet hos IMO i London, melder Rederiforbundet på sine sider.

Hong Kong konvensjonen ble vedtatt i 2009 og er en milepæl i arbeidet med å sikre forsvarlig resirkulering av skip. Konvensjonen stiller krav både til skipet og til verftet, flaggstat og landmyndigheter for å sikre at resirkuleringen skjer på en sikker og miljøvennlig måte.

Konvensjonen trer i kraft 24 måneder etter at 15 land har ratifisert avtalen. De 15 landene må representere minst 40 prosent av IMOs verdenstonnasje og blant de 15 må det være land som resirkulerer minst 3 prosent av tonnasjen fra de 15 landene .

Norge ratifiserte konvensjonen i juni 2013, og var dermed det første landet som ratifiserte avtalen.