HI tok prøver av oppdrettslaks fra området rundt forliste «Helge Ingstad». Anders Fuglevik fikk inn oppdrettslaksen på prøvemottaket. Foto: Erlend A. Lorentzen/HI

Begrenset miljøskade etter utslipp fra KNM «Helge Ingstad»

Undersøkelsene som Havforskningsinstituttet har gjennomført etter havariet til KNM  «Helge Ingstad», viser at det har vært liten skade på det marine livet. Den generelle effekten av oljeutslippet har vært relativt lav. Det er konklusjonen i ny rapport. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

At skadeeffekten etter oljeutslippet har vært relativt lav skyldes sannsynligvis at utslippet i hovedsak bestod av marin diesel, skriver HI på egne sider.

Denne typen er tyntflytende i vann, og det meste av det som ikke ble samlet opp i lenser fordampet. 

I rapporten skriver forskerne at det kan forventes at miljøtilstanden i området ved Hjeltefjorden, der KNM Helge Ingstad havarerte etter kollisjonen med tankskipet Sola TS, kommer tilbake til den normale tilstanden innen relativt kort tid.    

Miljøundersøkelsene for oppdrettsfisk, skjell og sediment i havariområdet rundt KNM Helge Ingstad ble utført av HI på oppdrag fra Kystverket, som ledet den statlige oljevernaksjon for å begrense miljøskadene etter havariet. 

Forskerne samlet inn blåskjell for å undersøke om de var oljeforurenset. Det ble kun påvist oljeforurensning fra fregatten i et begrenset område lokalt ved havaristedet. Foto :Stine Hommedal/HI

Undersøkelsene

HI har gjennomført undesøkelser siden like etter forliset i november 2018. Det er analysert 24 samleprøver av filet av atlantisk laks (Salmo salar) fra seks oppdrettsanlegg ved Hjeltefjorden, som ligger nedstrøms for havariområdet. 

I mars/april 2019 analyserte HI sju prøver av blåskjell (Mytilus edulis) og to prøver av albusnegl (Patella vulgata) fra Stureområdet, fem prøver av blåskjell fra Hanøytangen, og fem overflatesedimentprøver fra en bukt like ved Sture. 

Det ble ikke funnet spor av oljeforurensning i lakseprøvene. I blåskjell- og sedimentprøvene ble det kun påvist oljeforurensning fra fregatten i et begrenset område lokalt ved havaristedet. 

Effekten av oljeutslippet på marint miljø anses derfor som liten, og HI vurderer det som unødvendig med videre miljøundersøkelser knyttet til hendelsen.