MS «Medstraum»

Juryens begrunnelse

Ship of the Year 2022 går til et fartøy som ikke bare byr på mange tekniske nyvinninger, men som i tillegg har stor overføringsverdi til andre fartøy i denne gruppen, såvel som i maritim sektor generelt. Prosjektet er støttet av EU H2020, der blant annet kostnader knyttet til forsknings-og utvikling er dekket.

Publisert

Igjen vil Skipsrevyens lesere og jury hedre et rederi, et verft og design for å sette ny en standard i det grønne skiftet. Fremdriftssystemer i nye skip har de siste årene fått et stadig større innslag av teknologi som fører til redusert forbruk av fossilt brensel og dermed reduserer utslipp av klimagasser. Årets vinner føyer seg inn i rekken.

Noen fakta om årets vinner:

  • fullelektrisk

  • vil alene redusere CO2 utslipp med 1500 tonn/årlig

  • dersom teknologien fra årets vinner overføre til alle tilsvarende fartøy i Norge, vil utslippene reduseres med 500 000 tonn/år

  • årets vinner er det første fartøy i sitt slag i verden

  • høy fremdriftseffektivitet (propulsive efficiency) - 80%

  • plassering av batteri i henhold til nye, og strengere regler for sikkerhet

  • optimalisert skrogutforming

  • vektreduksjon i alle deler av konstruksjonen

  • lang operasjonstid

  • kontraktssum for bygging av tilsvarende fartøy har mål om å ligge 25% lavere

Juryen i Skipsrevyens Ship of the Year tildeler årets pris til «Medstraum».

Gratulerer til Kolumbus for visjoner og fremtidsrettet arbeid med prosjektet.

Gratulerer til Fjellstrand som har bygget og designet «Medstraum.

Vennlig hilsen

Gustav Erik Blaalid (Juryleder og Publisher)

Lars Gørvell-Dahll (tidligere leder av Norsk Industris Marine bransjeveavdeling)

Sverre Steen (Professor ved NTNU)

Fra venstre: Gustav Erik Blaalid, Lars Gørvell-Dahll og Sverre Steen