Med de rette forbindelsene

Fra venstre: Salgssjef Paul Winson og adm.dir. Jan Berg.
Etter den offisielle oppstarten 1. januar 2010 har Norwegian Electric Systems (NES) allerede opparbeidet seg en solid ordrereserve. Firmaet, som holder til på Straume utenfor Bergen, leverer komplette diesel-elektriske og hybride fremdriftssystemer. Tilsynelatende er noe av hemmeligheten bak suksessen, en relativt liten stab med tung kompetanse og erfaring, samt nær kjennskap til markedet.

Arbeidet med å etablere selskapet begynte i juli 2009. Det var da en konstellasjon av flere mennesker som medvirket, blant annet Frithjof Hustig som er firmaets tekniske direktør, og med 30 års erfaring fra maritim bransje. Adm.dir. Jan Berg startet 1. januar 2010, og med 40 års fartstid hadde han nettverket som behøvdes for å samle den nødvendige kompetansen under ett tak. En annen sentral person i det nye selskapet er salgssjef, Paul Winson.
På eiersiden er Havyard trukket inn og besitter i dag en andel på 35 prosent. De resterende 65 prosentene tilhører de ansatte. Dette har, i følge Winson, resultert i en særdeles motivert og hardt arbeidende stab nesten uten sykefravær.

Vokser raskt
Norwegian Electric Systems har idag 12 ansatte, men er inne i en ansettelsesprosess og regner med å være omtrent 30 ansatte innen kort tid. Det lille firmaet vokser nemlig raskt, og har allerede passert 150 millioner kroner i ordrereserve. Både omsetning og resultat ligger så langt an til å overstige estimatet for første driftsår med betydelig margin. NES har også knyttet til seg lokal produksjonskapasitet med partnere som totalt har omtrent 80 ansatte.
Ledelsen besluttet tidlig å satse svært strategisk, å finne akkurat de rette markedene. Mye tid gikk således med til fokusert salgsarbeid. Kina ble eksempelvis ikke vurdert som et prioritert marked. De områdene som til slutt ble satset på, var hjemmemarkedet, Brasil og Midtøsten. Etter oppstarten har anbudene også blitt plassert mer presist. Dette har fjernet uønsket vilkårlighet, og i dag har selskapet ute færre, men mer målrettede, tilbud enn tidligere.

Totalløsninger
Kjerneaktiviteten i Norwegian Electric Systems er totalleveranse av diesel-elektriske og hybride fremdriftssystemer. Det betyr blant annet levering av generatorsett, hoved- og nødtavler, frekvensomformere, samt elektromotorer til fremdriftspropeller og thrustere. Målet er å være en frittstående internasjonal aktør som ligger i fremste rekke på produktutvikling. Dette har selskapet bevist med sine nyutviklede Quadro-Drives, frekvensomformere hvor eksisterende teknikk er videreutviklet til et langt høyere teknisk nivå.
I følge Jan Berg er firmaet i dag eneste norske aktør som har ordre på totalløsninger for en såkalt ”self elevated offshore wind power vessel”. Det er også en stor grad av fleksibilitet i produktene, og generatorsettene kan for eksempel kombineres med en rekke forskjellige skipstyper, alt etter kundens behov og ønsker. NES samarbeider også med flere bedrifter, blant annet Kongsberg Maritime for levering av automasjon og DP.
Berg presierer imidlertid at som leverandør av utstyr blir man vurdert to ganger; ved kjøp og når det oppstår tekniske problemer. Service blir derfor tillagt stort fokus. Det er nødvendig med kompetanse i alle ledd for å sikre kunden raske tilbakemeldinger på eventuelle problemer. Berg og Winson forklarer at den relativt lille staben er svært fleksibel og i stand til raskt å finne løsninger. ¬– Kundetilfredshet på rundt 95 prosent er det vi er vant til, forklarer Berg. Det har sammenheng med at om noe skulle oppstå, kan de ansatte umiddelbart sette seg ned sammen, finne en løsning, og deretter kommunisere dette videre. Diagnostisering kan også gjøres gjennom et egenutviklet remote access system. Service via et slikt system kan ofte være veldig kostnadsbesparende for kundene.

Store ordrer
Som nevnt har Norwegian Electric Systems allerede opparbeidet seg en stor ordrereserve, og en stor andel av denne er knyttet til leveringen av totalløsningen til det nevnte jack-up fartøyet. Dette er det for øvrig Lamprell som skal bygge for Seajacks. Berg og Winson forklarer at NES, etter lange forhandlinger, var det eneste selskapet som greide å tilfredsstille de tekniske kravene. Utstyrsleveransen er estimert å skje i mai 2011, mens riggen skal overleveres Seajacks rundt midten av 2012.
NES skal også levere komplette løsninger til to PSVer som skal bygges ved Havyard Leirvik. Det betyr generatorer, tavler, fremdriftsmotorer, thrustermotorer, engineering, kalkulasjon og service igangskjøring. Dette er selskapets core business, og den erfarne staben har til sammen erfaring med flere hundre slike installasjoner.