President i Norsk Losforbund, Johannes Sivertsen.

Losforbundet reagerer: Russiske navigatører har fri tilgang til norskekysten

254 russiske navigatører har farledsbevis til norsk farvann. Norsk Losforbund mener det er en sikkerhetsrisiko.

Publisert

Det skriver NRK.

Siden mars har Norsk Losforbund bedt om at farledsbevis blir fratatt russerne, slik at norske loser kan komme om bord.

- Losen er den eneste offentlige tjenestemannen som kan komme om bord og se på forholdene. Vi kan melde fra om alt fra merkelige seilaser til forskjellige mistenkelige ting, sier formann i Norsk Losforbund Johannes Sivertsen til NRK.

Ifølge Kystverket får russere farledsbevis som normalt.

Kan få alvorlige følger

Kystrederiene, som organiserer rederier langs kysten, er negative til å ta ifra russerne farledsbevisene

Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene. Foto: Kystrederiene.

De frykter for økte kostnader og ventetid på los, og mener det kan true forsyningssikkerheten til Norge.

- Det vil få ganske så alvorlige følger. Ikke bare for rederiene og bemanningen. Dette er ikke sjøfolka sin krig. Vi må holde fast ved at dette er vanlige innbyggere som har et levebrød, og som sender pengene hjem til familiene sine, sier administrerende direktør Tor Arne Borge.

Borge sier norske handelsskip seiler langs faste korridorer og langs skipsleden. Rutene er bestemt av rederiene.

- Vi må ikke blande disse sammen med russiske forskingsskip, og kanskje også fiskefartøy, mener han.