Kontrakt for AHTS Havila Neptune

Det er inngått kontrakt med Total E&P Libye for AHTS fartøyet Havila Neptune.

Kontrakten er på 140 dager, med oppstart neste uke, pluss opsjoner. Estimert kontraktsverdi er USD 11,5 mill for den faste perioden.

DEL