Wilson tingar eit halvt dusin nybygg

Har opsjon på åtte til. 

Publisert

Nyleg har Wilson signert ein avtale om å byggja seks nybygg på 3,800 dwt.

Samstundes har selskapet opsjon på åtte fartøy til, som kan gje dei totalt 14. Dei nye skipa skal byggjast på Cochin-verftet i India. 

Wilson vil ikkje gå ut med prisen på skipa, men Finansavisen har fått eit meklaranslag som antek at prisen vil liggja på rundt 10-12 millionar euro per skip avhengig av utstyret.

Desse skal vera topp moderne, med fokus på miljø, fleksibilitet og effektivitet.  I ei pressemelding hevdar Wilson at dette syner at dei tek sin del i ein frammoverlevet og berekraftig maritim industri. 

Dei kontraherte fartøya vil redusera utslepp og auka effektivitet. Fartøya vert designa for å møta og overgå standarane som er naudsynte i dagens maritime industri.

Fartøya skal utrustast med energieffektivt maskineri, opimaliserte skrogdesign og system for optimal ressurs utnytting, og drivstoffsparing. 

I ein industri som er i kontinuerlege utvikling er fleksibilitet nøkkelen, skriv Wilson. Difor er nybygga designa til å tilpassa seg eit stort spekter av drivstoff og energitypar. Med denne ordrer har Wilson styrka sin posisjon som ein moderne og ansvarleg aktør i den maritime industrien, skriv dei.

 Planen er at nybygga skal vera klare tidleg 2025.