Kontrahering av PSV

Aker Yards PSV23 DE designet som Aries Marine Corp har bestilt.
Aker Yards, Germany fortjener å komme i forgrunnen denne gangen etter et meget travelt 2007. Og når dette skrives, har Royal Arctic Line A/S i Nuuk nettopp bestilt to containerskip med isklasse for operasjon i arktiske strøk. Skipene skal bygges i Tyskland for levering i 2010. Men først en rask oppsummering av noe av det som har skjedd i denne perioden.

I desember bestilte Aries Marine Corp, Lafayette, Louisiana to Aker Yards PSV23 DE supply skip ved Eastern Shipbuilding Group, Panama City, Florida. Dette er et AY clean design utviklet for Mexico Gulfen med dieselelektrisk fremdrift og DPII anlegg. Fartøyene får en dwt på ca. 4.300 tonn, og første skip skal leveres i 2010.

Forsinket
Med et nytt år kom reviderte leveringsdatoer for fergene som bygges i Finland. Det ble opplyst om forsinkelser på uker og måneder grunnet den generelle overopphetede situasjonen innen skipsbyggingsindustrien.
Videre vil Aker Yards styre vurdere mulig “spin-off” av forretningsområdet Offshore & Specialized Vessels.
De finske operasjonene innen gruppen måtte ta et betydelig tap i fjerde kvartal 2007, noe som vil influere på totalresultatet for året som ikke foreligger når dette skrives.

Oppdrag til Aker Arctic
En uke ut i januar ble det meddelt at Estonian Maritime Administration hadde gitt Aker Arctic Technology Inc., Helsinki i oppdrag å designe en multipurpose icebreaker. Verdien på oppdraget er nær seks millioner Euro.
I tillegg til basic design kommer arbeid med dokumentasjon og supervision i byggeperioden. Det ble i den anledning uttalt at Aker Yards har bygget mer enn 60 prosent av verdens isbrytere.
Fartøyet blir 108 meter langt og 28 meter bredt og skal kunne ta seg frem i 1,2 meter tykk is forover og akterover med fart på 3 knop. Skipet får twin azimuth drives med total akselkraft på 17 megawatt.
Ombord blir det utstyr for oljebekjempelse, Fi-fi og slepeutstyr samt diverse offshore utstyr for perioder der fartøyet opererer i isfrie farvann.
Endelig bestilling av fartøyet ventes kunngjort i mai med levering fra utvalgt verft til isbrytersesongen 2010/2011.
Samme uken ble forøvrig verdens første Arctic Double Acting shuttle tanker levert fra Samsung i Sør-Korea med twin 10 MW pod drives under Aker lisens.

Overtagelsesseremonien kansellert
I midten av februar måtte overtagelsesseremonien av «Superspeed 1» kanselleres, og problemer med inverterne ble oppgitt som årsak. Klasseselskapet vil ikke gi de nødvendige sertifikater før problemet er løst. «Superspeed 1» skulle ha vært levert i desember 2007. Det innebærer dagbøter for Aker Yards.

Grønland trade
Mot slutten av februar kom den gode nyheten om at Royal Arctic Line A/S hadde bestilt to containerskip som nevnt innledningsvis. Disse skal settes inn i trafikk mellom grønlandske havner og transatlantiske destinasjoner, og leveringene av nybyggene er satt for andre og tredje kvartal 2010.
Skipene bygges etter Aker ACS 587 design med isklasse 1A* og får dimensjoner 113 x 22,7 meter (lengde x bredde). Dødvekten blir på ca. 8.550 med container kapasitet på 587 teu og med reefer tilgang for 237 feu hvorav 130 kan skipes under dekk.
Hovedmaskineriet blir type MAN B&W 6S46MC-C med ytelse 7860 kW, og det blir montert baug- og akterthrustere. Skipene blir utstyrt med to kraner med kapasitet på 45 tonn SWL.

Successful year
Aker Yards Germany med verft i Wismar og Rostock-Warnemünde kan se tilbake på et aktivt 2007 med levering av 15 container skip på totalt 359.196 GT og total dødvekt på 483.713. De 15 skipene har til sammen kapasitet på 34.427 teu.
Ni av skipene ble bygget med “split fabrication mode” mellom de to verftene. Tre skip ble bygget ved Warnemünde verftet og de resterende tre i Wismar.
I april ble det første skipet av den nyutviklede Aker CS 2100 typen levert til Conti Reederei, og dette ble etterfulgt av tre skip til. Fire skip av type Aker CS 1700 ble levert til Thien & Heyenga i Hamburg, MIT Maritime Investment and Trading i Haren og König & Cie. i Hamburg.
Syv skip av type Aker CS 2700 ble levert til de tyske rederiene König & Cie., Reederei F. Laeisz og Schoeller Holdings – sistnevnte registrert på Kypros.
Ordreboken for Aker Yards Germany var per slutten av november på 25 skip hvorav 19 er containerskip, fire er isbryter container-/cargo skip og to er Ro-Pax ferger.
Skipsverftene i Tyskland leverte dessuten de første seks seksjonene med total stålvekt 2.050 tonn for det første Genesis cruise skipet som bygges i Turku. Frem til mars 2009 skal det totalt leveres stålvekter på 10.900 tonn for to skip. Genesis skipene blir på 220.000 GT med kapasitet for 5400 passasjerer og 3000 mannskap.

159icebreaker_179742105.jpg
Aker Arctic Technology skal designe en multipurpose icebreaker.

.. og leveringene fortsetter
I januar rapporteres det at container skipet «King Brian» på 24.150 dwt, 1710 teu ble levert til König & Cie., et skip som i markedet rapporteres å ha kostet ca. $37,7 millioner. Skipet ble bestilt i 2005 sammen med syv andre av samme typen.
Senere i måneden ble også «Cape Magnus» levert som bnr. 140 til Schoeller Holdings som det sjette i en serie på åtte skip av typen Aker CS 2700, en bestilling som ble initiert av König & Cie. Skipet er på 37.570 dwt med kapasitet 2741 teu.

DEL