Kontraherer snurper ved Larsnes Mek.

Designen er NVC 312: Nye «Hovden Viking» vil fremstå som et av de mest moderne fartøyene i kystflåten.

Larsnes Mek Verksted AS har skrevet kontrakt med Hovden Senior AS om en ny «Hovden Viking» som får verftets bygg nummer 61. Det fremgår av en pressemelding fra Larsnes Mek. 

Fartøyet er designet og utviklet av Rolls-Royce som også skal levere en god del av de større komponentene om bord. I tillegg vil det bli installert utstyr fra mange av de lokale leverandørene på nordvestlandet.

Skroget skal bygges i Gdansk i Polen.

Fartøyet har en lengde på 46 meter og bredde på 12 meter. Båten blir rigget for snurpe- og snurrevadfiske og også med trålgalge for senere mulighet for tråling.

Fartøyet er designet med seks RSW-tanker. To av tankene er rigget for levendefisk og er i tillegg fryseisolert. Videre skal båten rigges med sug fra not og på hoveddekk blir det montert fabrikk for behandling av hvitfisk.

Tredje båt til rederiet

Innredningen blir arrangert for 12 personer i fire enkeltmannslugarer og fire to-mannslugarer.

Nye «Hovden Viking» med leveranse medio 2018 er Larsnes Mek Verksteds tredje nybygg til rederiet.  «Hovden Senior» var første levering, i juni 1996, og «Hovden Viking» ble levert i januar 2007.

DEL