Kombinerer havbruk og offshore-teknologi i «Smart Fishfarm»

Skisse over konseptet som beskrives som "en helhetlig løsning for åpent hav". Illustrasjon: MariCulture AS

Av: Therese Soltveit, kyst.no

MariCulture AS har søkt om utviklingskonsesjoner for konseptet «Smart Fishfarm». Daglig leder Jan Vatsvåg, sier til kyst.no at konseptet skal ha fokus på arbeidsmiljø og fiskevelferd.

Det Stavanger-baserte selskapet MariCulture AS har søkt om 16 utviklingstillatelser til konseptet de kaller «Smart Fishfarm». De omtaler konseptet som «en helhetlig løsning for åpent hav». Selskapet har søkt om 16 tillatelser, som tilsier en MTB på 12 480 tonn, men hvilket fylke og området anlegget skal operere i, er enda ikke på plass.

Jan Vatsvåg, daglig leder i Mariculture AS sier til kyst.no at MariCulture er et nyetablert selskap med en målsetting om å være et oppdrettsselskap. Selskapet ble stiftet i oktober i fjor og aksjonæren i selskapet er Ids Invest AS, som eies av Vatsvåg selv.

– Selskapet har kompetanse innenfor havbruk og offshore teknologi. Denne kunnskapen har blitt brukt til å utvikle et konsept som er basert på havbruk i åpent og ubeskyttet farvann. Konseptet er et åpent merdkonsept med fokus på arbeidsmiljø og fiskevelferd, forklarer Vatsvåg, som for tiden er i Kina.

Utseendemessig kan skissen til «Smart Fishfarm» se noe lik ut som Salmars/Ocean Farmings «havmerd», men han påpeker at det er mange vesentlige ulikheter med Salmars konsept både med tanke på utforming, løsninger og tillatte værkriterier/bølgehøyder.
– Vi ser på mulighetene for bygging i Kina, men utstyret vil være hovedsakelig norskt, legger han til.
DEL