Klart for Watts up!-konferansen

Hittil har man sett flere vellykkede eksempler på at li-ion batterier har blitt implementert på skip, og det finnes et stort potensiale for teknologien. Batterier kan blant annet brukes til å: optimalisere motordrift ved å ta topper av kraftbehovet, optimalisere gassmotorer, som back-up energiforsyning, og i forbindelse medkranoperasjoner. Teknologien kan også ta oss til en tid uten motorstøy og giftlokk i norske fjorder og byer.

Hva skal til for å få til et dytt i denne retningen? Hvilke krav eller insentiver må på plass? Hvordan kan rammevilkårene utformes på best mulig måte? Hvordan kan vi sikre at maritim næring og myndigheter får mest mulig ut av teknologiutviklingen? Alt dette og mere til, får man vite svarene på 16-17 mars på Maritime Battery Forums «Watts up!»- konferanse i Oslo.

Konferansen vil omhandle følgende temaer:

  • Erfaringer med bruk av batterier i offshoreskip – innblikk i tekniske og økonomiske aspekter
  • Diskusjon om hvordan kan myndighetene best tilrettelegge for at norsk maritim sektor blir verdensledende innen batteribasert verdiskapning
  • Potensialet for bruk av batteriteknologi i forskjellige applikasjoner
  • Diskusjon om hvordan krav bør stilles, eller insentiver gis, for å få en ny Ampère

Les mer om Maritime Battery Forum i neste utgave av Skipsrevyen.