Tore Kallevåg og Willie Wågen i Sustainable Energy katapultsenter overrakte kartleggingen til Olje- og energiminister Terje Aasland tidligere i høst.

Norge trenger flere steder å teste nye hydrogen-løsninger

Regjeringen har ambisiøse hydrogen-planer. For å lykkes er det et stort behov for nye, storskala testfasiliteter.

Sustainable Energy katapultsenter har sammen med Menon Economics kartlagt behovet for utvikling av testfasiliteter for verdikjeden hydrogen og ammoniakk. Analysen slår fast at det er et stort behov for flere storskala testfasiliteter for utstyrs- og teknologileverandører med fokus på produksjon og bruk innen maritim næring.

– Testfasiliteter er viktig for å bygge konkurransekraft i en norskbasert verdikjede knyttet til hydrogen. Norge har kompetente og konkurransedyktige miljøer som kan bidra i denne utviklingen. Til tross for at det foreligger flere planer for utvikling av testfasiliteter, er det fremdeles et behov for både flere testfasiliteter og testfasiliteter av større skala, sier Maren Nygård Basso, prosjektleder i Menon Economics.

Begrenset kapasitet

– Den norske regjeringens satser stort på hydrogen og har som mål å utvikle en verdikjede for produksjon, distribusjon og bruk av den nye energibæreren. Hydrogenet skal produseres med ingen eller lave utslipp og skal også bidra til å utvikle et hydrogenmarked i Europa. Skal vi lykkes med dette, må flere testfasiliteter på plass, sier Willie Wågen, daglig leder i Sustainable Energy.

I tillegg til å avdekke et stort behov for flere storskala testfasiliteter, avslører også analysen et gap knyttet til distribusjon, transport, lagring og industriell bruk.

– Dersom vi ønsker å utvikle ledende løsninger som kan gi oss konkurransefortrinn i et globalt og umodent marked, er norske bedrifter avhengig av tilgang til gode testfasiliteter. Slike testsentre bidrar både til kommersiell modning og til å øke den teknologiske kompetansen i verdikjeden, sier Wågen.

Store barrierer

Ifølge kartleggingen er kostnaden den største barrieren forbundet med etableringen av ny testinfrastruktur. Siden markedet for hydrogen er både nytt og umodent, er det også risiko knyttet til eventuelle investeringer.

– Norge har alle forutsetninger å bli en stormakt innenfor teknologiske løsninger til hydrogen og ammoniakk. Myndighetene har satt ambisiøse mål, men om vi skal lykkes med satsningen må risikoavlastende støtte på plass. Industrien er klar til å satse, sier Wågen.