Skal bygge verdens største hydrogenferjer

Myklebust Verft har fått oppdraget med å bygge to hydrogenferjer for Torghatten Nord. Ferjene får en kapasitet på å frakte inntil 120 biler, og blir ifølge Torghatten Nord verdens største hydrogenskip.

Publisert Sist oppdatert

– Hos Myklebust fant vi et miljø med høy kompetanse til en bærekraftig pris. Jeg er stolt av at vi får det til i Norge, fordi dette er et stort løft for det norske teknologi- og verftsmiljøet, sier Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord, i en pressemelding.

Ferjene, som ifølge Torghatten Nord blir verdens største hydrogenskip, vil bli levert fra verftet i løpet av 2026.

Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord.

– Vi er svært fornøyde med å ha kommet i mål med en avtale om å bygge verdens største hydrogenskip, i nært samarbeid med rederiet. Vi vil sammen med den maritime klynga i Norge utvikle ny kunnskap, sikre arbeidsplasser og kunne ta inn flere lærlinger med dette oppdraget. Det blir spennende å levere noe ingen har gjort før oss, sier Leiv Sindre Muren, administrerende direktør i Myklebust Verft.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård stemmer i:

– Avtalen viser at norske skipsverft er konkurransedyktige, og den vil bidra til å bygge mer kompetanse innen nullutslippsløsninger, sier han.

Passasjertrafikk med hydrogen over en så lang og krevende strekning er ikke utført noe annet sted i verden, opplyser aktørene.

– Vi er svært fornøyde med å ha kommet i mål med en avtale om å bygge verdens største hydrogenskip, i nært samarbeid med rederiet. Vi vil sammen med den maritime klynga i Norge utvikle ny kunnskap, sikre arbeidsplasser og kunne ta inn flere lærlinger med dette oppdraget. Det blir spennende å levere noe ingen har gjort før oss, sier Leiv Sindre Muren, administrerende direktør i Myklebust Verft.

Fakta om prosjektet:

 • Blir verdens største hydrogenskip med den største hydrogeninstallasjon om bord i fartøy. Det skal installeres 6400 kW brenselceller per fartøy med tilhørende systemer. Hydrogen lagres i komprimert form. 

 • Fartøyet er multihybrid, hvor hydrogen-elektrisk er primærmode, og diesel-elektrisk er sekundærmode. I tillegg kan fartøyet opereres rent elektrisk og på kun diesel. Det vil også være mulig å kombinere driftsmodus, hvor en kan operere hydrogen-diesel-elektrisk.

 • Kravet i kontrakten med Statens Vegvesen er 85% drift på hydrogen fra brenselceller. Det som avgjør hybridgraden er først og fremst tilgjengelig bunkringstid på sommeren. Foreløpig beregninger indikerer at vi vil ligge på rundt 90% hydrogendrift.

 • Det er gjennomført omfattende sikkerhetsanalyser for hydrogensystemet ombord, for å sørge for at ferjene blir like sikre som moderne dieselferjer. 

 • Hovedutfordringene i prosjektet er å designe tekniske løsninger som kan håndterer størrelsen på hydrogenforbruket om bord og nødvending bunkringshastighet som skal til for å bunkre tilstrekkelig hydrogen.

 • Det er også gjort omfattende modellforsøk av nytt skrogdesign for å sikre lavt energiforbruk og god rulledemping i det tøffe havområdet som Ytre Vestfjorden.

 • Konsept og design er utvikla av The Norwegian Ship Design Company i Førde, i tett samarbeid med Torghatten Nord, og er av typen NSD 120Cfb.

 • Ferjene er designet i Norge, av The Norwegian Ship Design Company, og det meste av teknologien utvikles i Norge. Installasjon, kommisjonering og ferdigstilling utføres i Norge ved Myklebust Verft.

 • SEAM er systemintegrator og ansvarlig for leveranse av brenselceller, batterier, kraftelektronikk, power- og automasjonssystem og sikkerhetssystem for hydrogen (ESD-system).

 • Lloyd’s Register er verdens eldste maritime klasseselskap og har gitt prinsippgodkjenning av planene for prosjektet. Selskapets står for den tekniske ekspertisen som gjør det mulig utstede nødvendige sertifikater og sikkerhetsklareringer for skip.

 • Kontrakten mellom Statens Vegvesen og Torghatten Nord er på fem milliarder kroner over 15 år. 

 • I kontrakten med Statens Vegvesen er det krav om at minimum 85% av energien til framdrift kommer fra grønt hydrogen. Fartøyene er designet for 100 % nullutslippsdrift.

Statens Vegvesen har beregnet at hydrogenferjene til sammen vil bidra til å kutte 26 500 tonn CO2 hvert år, eller utslippet fra cirka 13 000 dieselbiler.