Hurtigbåtkonferansen

19. – 20. oktober 2022, Tema: Konferanse, Sted: Bergen

Årets Hurtigbåtkonferanse vil hovedsakelig handle om bærekraft og grønn omstilling. Konferansen skal gjenspeile innovasjon, teknologiutvikling og samarbeid.

  • Bærekraft; verdiskaping og styrking av lokal virksomhet i alle norske turistfjorder
  • Satsing; innovative og fremtidsrettede løsninger for cruise/distribusjon i fjordene
  • Ladeinfrastruktur; det må kreves en storslått satsing på bygging av lade-fasiliteter på havnene langs kyst og fjord.
  • Tilskuddsordninger; Det kreves mye av de som vil satse grønt -egnet og direkte rettet virkemidler må på plass.
  • Reguleringer; «Alle» fjorder må reguleres tilsvarende som verdensarvfjordene fra 2026?
  • Samarbeid på tvers – oppnå utvikling og suksess!

Les mer her: