Havila bygger stort hos Havyard

Styret i Havila Shipping ASA har besluttet å inngå kontrakt med Havyard Leirvik AS om bygging av et stort SubSea konstruksjonsskip med nyutviklet design – Havyard 860. Kontraktsprisen vil være ca. 1,5 milliarder kroner inkludert offshore-kraner, og planlagt levering er våren 2011.

Det nye fartøyet bygges etter velkjente og uttestede prinsipper med vekt på de krav som selskapet mener er viktige for fremtidens tonnasje i dette segmentet. Skipet vil bli 160 meter langt og 28 meter bredt og ha et dekksareal på 2.400 kvadratmeter.

544havila_2_888829586.jpg

Skipet er beregnet for 140 personer og vil blant annet bli utstyrt med moonpool, to offshore-kraner og ROV-hangar.
Havila Shipping opererer før kontraheringen tolv skip hvorav fem av typen PSV, fire av typen AHTS, ett av typen SubSea og to Rescue. Fra før har selskapet også ti skip under bygging for levering innen 2010.

DEL