Revidert nasjonalbudsjett:

Havforskningsinstituttet får økte midler

46 millioner kroner til Havforskningsinstituttets forskningstokt

Regjeringen foreslår å øke bevilgingen til Havforskningsinstituttets forskningstokt med 46 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

- Havforskningsinstituttets forskningstokt er viktig for bærekraftig forvaltning av både fiskebestandene og havområdene våre. Regjeringen foreslår økt bevilgning for å bidra til å opprettholde toktaktivteten også i 2023, selv om drivstoffkostnadene har økt sterkt, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Den økte bevilgningen foreslås dekket av økte inntekter fra fiskeriforskningsavgiften. Som følge av endret prognose for førstehåndsverdien av villfanget fisk anslås det at inntektene fra denne avgiften vil bli høyere enn det som var lagt til grunn i Saldert budsjett for 2023.