Vellykket test av hydrogen-brenselcelle med kontrollsystem

HAV Hydrogen og Norwegian Electric Systems (NES) har gjennomført en vellykket laboratorietest av en hydrogen-brenselcelle i kombinasjon med et maritimt kontrollsystem. Testen er en videreføring av det banebrytende FreeCO2ast-prosjektet som har utviklet en høykapasitets hydrogenbasert energisystem som kan ettermonteres om bord skip.

– Denne testen tar oss enda et skritt nærmere målet vårt om å realisere den første kommersielle leveransen av et fullintegrert hydrogenbasert energisystem til skip, sier Kristian Osnes, administrerende direktør i HAV Hydrogen i en pressemelding.

Prosjektet testet NES sitt egenutviklede kontrollsystem og grensesnitt i kombinasjon med en hydrogen-brenselcelle og tilhørende omformere, inkludert validering av systemdesign, programvare og maskinvare. I tillegg ble kontroll- og sikkerhetssystemer samt -barrierer for integreringen av brenselcellene testet.

Som del av testen ble hydrogen-brenselcellen målt mot en nøye simulert lastprofil som er utviklet ved hjelp av avanserte simuleringsverktøy fra det banebrytende FreeCO2ast-prosjektet. 

– Å sikre et robust grensesnitt mellom hydrogenbrenselcellen og kontrollsystemet er vanligvis en kompleks og utfordrende oppgave. Vi fikk raskt alt til å fungere, noe vi er svært stolt av, sier Siv Remøy-Vangen, administrerende direktør i NES.

Testet på Stord

Både HAV Hydrogen og Norwegian Electric Systems er datterselskaper av HAV Group ASA, som er et konsern som leverer maritime lav- og nullutslippsteknologier.

Administrerende direktør i HAV Hydrogen, Kristian Osnes.

Den vellykkede testen ble gjennomført i samarbeid med Clara Venture Labs hos Sustainable Energys testanlegg på Stord. Sintef Ocean, som har utviklet testens simuleringsmodell, var også prosjektpartner.

Testen er en videreføring av FreeCO2ast-prosjektet som har utviklet et høykapasitets hydrogenbasert energisystem som kan ettermonteres om bord Havila Kystrutens kystruteskip.

– Testen var en viktig milepæl som gav oss verdifull læring for fremtidig utvikling av storskala hydrogenbaserte energisystemer, konkluderer Kristian Osnes.

FreeCo2ast-prosjektet støttes av Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Viktige prosjektpartnere inkluderer Havila Kystruten og HAV Groups datterselskaper HAV Design, Norwegian Electric Systems og HAV Hydrogen, samt forskningsinstitusjonene Sintef Ocean og Clara Venture Labs.