HAV Group blir industrialiseringspartner for ammoniakk-crackingteknologi

HAV Group ASA har kommet til enighet om å bli industrialiseringspartner for Pherousa Green Technologies AS (Pherousa), som utvikler en ammoniakk-cracker som er i stand til å konvertere ammoniakk til hydrogen av brenselcellekvalitet.

Publisert Sist oppdatert

Beslutningen om å bli Pherousas industrialiseringspartner følger dagens offentliggjøring fra rederiet Pherousa Green Shipping AS som er i ferd med å sette en bestilling på opptil seks moderne Ultramax tørrbulkskip for bruk i internasjonal shipping, heter det i en pressemelding.

Tidligfase skipsdesignet er basert på et nåværende Deltamarin Ultramax-design, tilpasset for at Pherousa Green Technologies skal kunne bruke ammoniakk som nullutslippsdrivstoff.

HAV Group eier 10 prosent av aksjene i Pherousa.

– Denne teknologien vil gjøre skip i stand til å bunkre ammoniakk som hydrogenbærer og dermed produsere hydrogen om bord, enten for bruk i brenselceller eller som pilotdrivstoff i forbrenningsmotorer. Ammoniakk har ikke karbon i molekylet sitt, det er lett å komprimere og lagre som væske, og er derfor et utmerket medium for lagring av hydrogen. Det er en teknologi som kan bli en viktig bidragsyter til å realisere den globale shippingbransjens nullutslippsambisjoner. At Pherousa står foran et markedsgjennombrudd gjennom å bli bedt om å installere teknologien om bord seks tørrbulkskip gjør både partnerskapet og investeringen enda mer interessant, sier Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group.

Gunnar Larsen, konsernsjef i Havyard Group ASA. Foto: Havyard

Styreleder i Pherousa Green Technologies AS, Hans Bredrup, sier at selskapet er glad for å lansere Pherousas teknologi på et tidspunkt hvor påvirkningen av globale klimaendringer har nådd nye nivåer.

– Ved å lansere crackingteknologien vår for ammoniakk-til-hydrogen om bord et nåværende Deltamarin-design har vi som mål å vise vei for fremtidige kunder av Pherousa og teknologien vår. Vi er også glad for å kunne gjøre dette i samarbeid med partnerne og aksjonærene våre, Helbio S.A., Metacon AB og HAV Group ASA, sier Bredrup

HELBIO OG METACON

I tillegg til HAV Group eier også Helbio Holdings S.A., et heleid datterselskap av det svenske børsnoterte selskapet Metacon AB, 10 prosent av aksjene i Pherousa Green Technologies. Både HAV Group og Helbio er viktige samarbeidspartnere for videre utvikling, implementering og kommersialisering av Pherousas teknologi.

Helbio utvikler, produserer og markedsfører hydrogen- og energisystemer, enten for industrielle formål eller integrert med brenselceller for kombinert varme- og kraftproduksjon. Metacon utvikler og produserer energisystemer for produksjon av hydrogen, varme og elektrisitet.

Helbio har de siste 20 årene utviklet teknologi for katalysebasert cracking av ulike hydrokarboner til hydrogen for bruk i brenselceller. Pherousa er et teknologioverføringsselskap som har rettighetene til å kommersialisere teknologien for cracking og rensing av ammoniakk til hydrogen av brenselcellekvalitet for bruk om bord skip. Pherousas hovedkontor ligger utenfor Oslo.

AMMONIAKK-CRACKER

Pherousa utvikler en ammoniakk-cracker som kan spalte ammoniakk til hydrogen av brenselcellekvalitet i henhold til ISO-standard 14687:2019.

Ammoniakk er en gunstig, lett tilgjengelig og ikke-eksplosiv hydrogenbærer. Rundt 120 havner verden over er allerede utstyrt for ammoniakkhandel. Bunkring av ammoniakk og cracking til hydrogen om bord på et fartøy kan derfor løse lagrings- og infrastrukturutfordringene som hydrogen som marint drivstoff står ovenfor. Det kan dermed bane vei for nullutslippsfart med dagens teknologi.

HAV Groups datterselskap HAV Hydrogen vil være en viktig bidragsyter til utviklingen og mariniseringen av ammoniakk-crackingteknologien.

– Cracking av ammoniakk til hydrogen om bord fartøyet og bruke det i PEM-brenselceller (proton-exchange membrane) er en snarvei for å komme i gang med ammoniakk som drivstoff. Det gir redere fleksibilitet mellom ammoniakk og hydrogen, samt fordelene med PEM-brenselcellenes modenhet, kompakte størrelser og evne til å håndtere dynamiske belastninger. Løsningen har også potensial for fullstendig nullutslipp sammenliknet med forbrenningsmotorer der kombinasjon med diesel kan være nødvendig, sier Kristian Osnes, administrerende direktør av HAV Hydrogen, og legger til:

– Ved å ha både hydrogen og ammoniakk i produktporteføljen vår kan vi tilby redere et enda mer komplett produkttilbud som er skreddersydd til deres spesifikke behov, sier Osnes.

Les også:

hav group hav hydrogen