Harding vant omfattende rammeavtaler

Nye internasjonale sikkerhetssregler gjør at mange rederier og riggoperatører må skifte ut livbåtkrokene på skip og offshoreinstallasjoner.

Harding har signert tre store og strategisk viktige rammeavtaler med Statoil, Petrobras og A.P. Møller Mærsk. – Fantastisk, sier Harding-direktør Styrk Bekkenes.

Med et stort servicenettverk for maritimt livredningsutstyr, er Harding godt posisjonert for å utføre service og vedlikehold på skip og offshoreinstallasjoner i alle deler av verden. Signeringen av tre nye rammeavtaler gir det globale nettverket regelmessige oppdrag for shippinggiganten A.P. Møller Mærsk og oljeselskapene Statoil og Petrobras de neste fem årene.

– Dette vitner om at vår globale satsing på å være en totalleverandør både av utstyr og komplette servicetjenester er en rett prioritering for selskapet, sier Styrk Bekkenes, administrerende direktør i Harding.

Petrobras-avtale løfter Brasil-satsingen til Harding

Med brasilianske Petrobras, verdens tredje største oljeselskap, har Harding inngått en flåteserviceavtale som omfatter 68 livbåter fra ulike produsenter. 13 av disse er installert på plattformer. Harding sin oppgave blir å utføre periodiske inspeksjoner, tester og vedlikehold.

Rammeavtalen med den brasilianske oljegiganten gjelder for de fem neste årene.

– For Harding i Brasil er dette en svært viktig kontrakt. Harding Safety Brazil opplever en jevn vekst, og avtalen med Petrobras vil bidra ytterligere til denne veksten, sier Raphael Maciel, administrerende direktør for Harding Safety Brazil.

Brasil er ett av de raskest voksende markedene i den globale olje-og gassindustrien, og Harding er allerede etablert på to steder med kontor i Rio de Janeiro og en servicestasjon i Niterói.

– Vår evne til å vær konkurransedyktig på service av utstyr fra andre leverandører, kombinert med vårt store og veletablerte servicenettverk, var utslagsgivende for at Petrobras valgte Harding som vedlikeholdspartner for de 68 livbåtene, sier Raphael Maciel.

– Avtalen er starten på et langsiktig samarbeid med Petrobras, og har stor strategisk verdi for satsingen vår i det brasilianske markedet, fremhever Styrk Bekkenes.

Rammeavtale med Maersk

Den globale shippinggiganten A.P. Møller Mærsk har signert enn rammeavtale med Harding som omfatter utskifting av livbåtkroker på store deler av flåten deres. I første omgang skal 82 skip med til sammen 164 livbåter utstyres med nye kroker, som er en vital komponent i utsettingsarrangementene for lårelivbåter. Med nye kroker installert, vil livbåtene oppfylle de nye sikkerhetskravene som er nedfelt i det internasjonale MSC 1392-regulativet. Rammeavtalen med A.P. Møller Mærsk omfatter også regelmessige inspeksjoner av livredningsutstyret på alle Mærsk-skip hvert femte år, samt leveranser av reservedeler.

– Harding sin globale tilstedeværelse sitter oss i en ledende posisjon med tanke på å vinne denne type kontrakter, sier Marcel Pex, salgsdirektør Service i Harding. – Med denne kontrakten stadfester vi også vår ledende posisjon innen krokskifte på livbåter og optimale tilpassingsløysinger for kunden innenfor nye regelverk, ligger Pex til.

– At vi inngår denne avtalen med et av verdens største rederi innenfor shipping og offshore er en fjær i hatten for Harding. Vi har jobbet lenge med denne kontrakten, selvsagt i skarp konkurranse med flere andre gode tilbydere og jeg tror at vår satsing på å være tilstede for kundene våre globalt, har vippet denne i vår favør, sier Styrk Bekkenes.

– Styrket partnerskap

Statoil Petroleum er Harding sin største kunde på norsk sokkel, med mer enn 120 livbåtsystemer i drift. Selskapet har nå inngått en rammeavtale med Harding som omfatter leveranser av livbåtsystem til nye installasjoner, utbytting av livbåtsystem på eksisterende installasjoner, modifikasjoner, vedlikehold og onshore tjenester. Avtalen går over fem år, med opsjoner på tre pluss tre år.

Styrk Bekkenes, administrerende direktør i Harding, er svært fornøyd med rammeavtalen.

– Vi har samarbeidet med Statoil på norsk sokkel i mange år, blant annet i store utbyggingsprosjekt som Gullfaks, Oseberg og Troll. Rammeavtalen styrker partnerskapet mellom Statoil og Harding, som i sum handler om å styrke sikkerhetsnivået for de mange som jobber offshore på Statoil sine installasjoner, slik at de har trygt evakueringsutstyr under alle værforhold, sier Bekkenes.

Ny teknologi har gjort det mulig å utvinne mer olje og gass fra felt som allerede er i produksjon, noe som har ført til at mange norske offshoreinstallasjoner og livbåtsystemene deres gjennomgår omfattende program for økt levetid.

Norge eksporterer sikkerhet

Harding har en solid merittliste av leveranser til offshoreinstallasjoner, cruise- og handelsskip over hele verden. Den norske sokkelen utgjør Harding sitt største enkeltmarked for offshoreprodukt og tjenester, og selskapet har i dag mer enn 220 livbåter installert på over 50 installasjoner i Nordsjøen.

I 2011 utviklet Harding FF1200, det første livbåtsystemet som oppfylte kravene i den nye offshorestandarden DNV-OS-E406. Denne standarden er spesialutviklet av den norske offshoreindustrien for den norske kontinentalsokkel.

Etter hvert som den globale offshoreindustrien i stadig økende grad ser til Norge som målestokk for sikkerheten til havs, kan DNV-OS-E406 også bli en viktig global drivkraft også for den norske leverandørindustrien. De siste to årene har det vært en klar trend at offshoreprosjekt utenfor norsk sokkel, særlig i britisk og australsk sektor, ble bygget ut etter DNV-OS-E406-spesifikasjonen framfor den vanlige IMO-standarden.

Styrk Bekkenes, adm. dir. i Harding Safety og Rolf Jebsen Arnesen, leder for supply chain management i Statoil.
Styrk Bekkenes, adm. dir. i Harding Safety og Rolf Jebsen Arnesen, leder for Supply chain management i Statoil.
DEL