Harald Solberg i Norges Rederiforbund under Leadership 2022 i Bergen

- Alvorlig og uakseptabelt angrep på norsk skip

Angrepet på den norske produkttankeren MT Strinda representer en alvorlig utvikling av sikkerhetssituasjonen for sivil skipsfart i Rødehavet. – Dette er et alvorlig og uakseptabelt angrep, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Harald Solberg.

Publisert Sist oppdatert

Innseilingen til Rødehavet gjennom Bab el Mandeb og videre gjennom Suez-kanalen er verdenshandelens motorvei.

- Hvert år passerer 20.000 skip gjennom Suez-kanalen og en utvikling i angrep som har til hensikt å skape utrygghet om denne ferdselsåren ser vi svært alvorlig på, sier Solberg.

Det norskeide, og norskflaggede skipet MT Strinda som er eid av J. Ludwig Mowinckel Rederi i Bergen, ble angrepet i Rødehavet den 11. desember 2023. Skipet ble truffet av et missil og som følge av angrepet oppstod det brann om bord. Det indiske mannskapet om bord kom fysisk uskadet fra angrepet, og mannskapet lykkes selv i å slukke brannen.

Skipet er på vei til trygg havn for egen maskin. MT Strinda var på vei til Italia med vegetabilsk olje.

Norges Rederiforbund mener norske myndigheter i tett samarbeid med land både i regionen og i verden ellers må ta situasjonen og utviklingen på største alvor og bidra til at konflikten mellom Israel og Hamas ikke utvides til en regional krig med enorme konsekvenser både for regionen og for resten av verden.

- Sivil skipsfart på gjennomseiling i regionen er under enhver omstendighet en uskyldig tredjepart i konflikten. Det må være en sentral prioritet å sikre at verdens viktigste forsyningslinjer holdes åpne, understreker Solberg.

Beredskapsavdelingen i Norges Rederiforbund følger situasjonen tett og har løpende kontakt med norske myndighetsaktører.

- Vi bistår rederiet sammen med andre relevante aktører, sier beredskapsdirektør Audun Halvorsen.