Illustrasjonsbilde: Studio Fasching

- Vi mangler et regelverk for hugging av skip

Det haster å få på plass et globalt regelverk for hugging av skip, skriver Harald Solberg på Norges Rederiforebund sine nettsider.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ifølge Solberg finnes det i dag ingen gode forsvar for uforsvarlig hugging av skip.
- Vi har derfor jobbet offensivt og systematisk for å heve standarden i denne delen av industrien. Rådene til våre medlemmer er klare. Og vi er glad for at våre medlemmer opptrer med stor ansvarlighet og bevissthet når skip skal ut av tjeneste. Det er ikke mulig å gjemme seg bak at skipet er solgt til en tredjepart. Ved å inspisere huggefasilitetene jevnlig og stille aktive krav til verftene bidrar også flere av våre medlemmer til å heve standarden ved de verftene de benytter, uttaler han.
Dessverre har de siste ukers medieoppslag vist at uforsvarlig hugging fortsatt skjer. Uverdige arbeidsforhold, elendig sikkerhet, barnearbeid og uforsvarlig håndtering av farlig avfall er virkeligheten på en rekke verft i Sør-Øst Asia. Dette er uakseptabelt.  

Strengere krav

For å få med alle er vi avhengig av at uforsvarlig hugging av skip må gi mer enn moralske kvaler, men er han.
- Banker og kapitalmiljøer stiller i stadig større grad tydelige krav til forsvarlig forretningsdrift. Økende transparens i næringslivet gjør det også langt vanskeligere å gjemme unna de deler av virksomheten som ikke tåler dagens lys og kostnaden for å handle i strid med samfunnets forventninger vil derfor øke, sier Solberg videre.
Men problemet lar seg ikke løses av næringslivet alene. Bare et internasjonalt bindende regelverk vil sikre høyere standarder og like vilkår for alle. Rederiforbundet arbeider derfor aktivt for å få flere land til å ratifisere Hong Kong-konvensjonen.